Ważny termin dla organizacji zakładowych i międzyzakładowych!

Organizacje zakładowe i międzyzakładowe chcące zachować uprawnienia wynikające z ustawy o związkach zawodowych muszą pamiętać o zbliżającym się ważnym terminie, który upływa 10 lipca 2024 r.!

 

Organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają czas do 10 lipca na złożenie pracodawcy informacji o liczebności swoich organizacji według stanu na 30 czerwca 2024 r. Obowiązek ten wynika z regulacji ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 854).

 

Zgodnie z art. 25(1) ww. ustawy, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

  1. pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub
  2. innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

 

Organizacja, o której mowa w ust. 1, powinna przedstawiać pracodawcy informację o liczbie członków co 6 miesięcy – wg stanu na 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

 

Z kolei organizacja, która powstała w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, powinna:

  • przedstawić pracodawcy pierwszą informację o liczbie członków wg stanu na dzień złożenia informacji, w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia danej organizacji związkowej;
  • złożyć kolejną informację do 10 lipca lub 10 stycznia.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

oprac. za: Solidarność.org

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także