Młodociani pracownicy – zmiany stawek od 1 września 2019 roku

Z dniem 1 września br. o 1 punkt procentowy wzrosły stawki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników przygotowujących się do zawodu. Dla pracodawców to możliwość ubiegania się o wyższe refundacje.

 

Jak informowaliśmy na naszym blogu 3 czerwca br., od 1 września nastąpiły zmiany w zakresie stawek wynagrodzeń dla młodocianych pracowników (osób między 15 a 18 rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Aktualnie obowiązujące stawki wynagradzania młodocianych pracowników wynoszą:

  • w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (tj. 247,55 zł),
  • w drugim roku nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (tj. 297,06 zł),
  • w trzecim nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (tj. 346,56 zł).

Wynagrodzenie młodych osób odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy zostało utrzymane na obecnym poziomie, tj. nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał (tj. obecnie 198,04 zł).

 

Chcesz profesjonalnie prowadzonych spraw kadrowo-płacowych? Skorzystaj z usług Grant Thornton i śpij spokojnie! >> 

 

Refundacja kosztów podwyżki po złożeniu wniosku

Pracodawcy mają prawo ubiegać się o refundację kosztów wyżej wspomnianej podwyżki. Żeby otrzymać zwrot już od pierwszego miesiąca zmian, powinni w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów złożyć wniosek o modyfikację postanowień umowy dot. zwrotu wydatków z Ochotniczego Hufca Pracy (OHP). Jeśli dokument złożą później, otrzymają podwyższoną refundację dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Komenda wojewódzka hufca, do którego dany pracodawca złoży wniosek o refundację kosztów podwyżki wynagrodzenia dla młodocianego pracownika, będzie miała 30 dni na powiadomienie pracodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku oraz zawarcie z nim stosownego aneksu do umowy.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będą refundowane z Funduszu Pracy (przy czym w 2019 r. wyjątkowo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

 

oprac. HZK za MPiPS

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj