Odroczenie składek ZUS możliwe już od dziś!

Już od dziś przedsiębiorcy mogą skorzystać z u-p-r-o-s-z-c-z-o-n-e-g-o wniosku o trzymiesięczne odroczenie terminu płatności składek ZUS, zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w ratach.

 

Zgodnie z zarządzeniem prezes ZUS, przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą od dziś, czyli 17 marca 2020 roku, w trybie uproszczonym wnosić o odroczenie płatności składek za luty, marzec i kwiecień.

Odroczenie może dotyczyć składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

W uzasadnieniu należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację biznesową firmy i dlaczego powoduje brak możliwości opłacenia należności w terminie.

 

Należy pamiętać, że wniosek o odroczenie nie jest wnioskiem o umorzenie składek i skutkuje jedynie odłożeniem w czasie terminu ich zapłaty.

Fakt złożenia wniosku nie jest równoznaczny z jego automatyczną akceptacją. ZUS może odmówić. W takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty należnych składek w terminie lub – w przypadku opóźnienia – odsetek za zwłokę.

 

Wniosek można złożyć poprzez PUE, pocztą tradycyjną lub na specjalny adres e-mail oddziału ZUS.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat praw pracodawców i pracowników w związku z koronawirusem? 

Zajrzyj poniżej lub na nasz blog księgowy – tutaj >>.

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Więcej informacji tutaj: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj