Zamknięta szkoła, przedszkole - obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Koronawirus w pytaniach naszych klientów cz. 1:

Szkoła, do której uczęszczają dzieci mojego pracownika została zamknięta. Czy mam jakieś obowiązki względem tego pracownika?

 

Za pomocą tzw. specustawy (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) został wprowadzony dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do 8 r.ż. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzic może wystąpić o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

 

Dzięki temu taki pracownik może zostać w domu wraz z dzieckiem. Z zasiłku może skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka jednak nie mogą z niego korzystać oboje w tym samym czasie. Rodzice powinni podjąć decyzję, który z nich zaangażuje się w opiekę nad pociechą. Zasiłek jest przyznawany na takich samych zasadach jak ten obecnie obowiązujący, czyli za czas sprawowania opieki przysługuje 80% wynagrodzenia. Rodzic zamierzający skorzystać z zasiłku opiekuńczego składa do pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

 

Jeśli chodzi o dzieci w wieku powyżej 8 lat, to zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko na dziecko chore, stąd aby uzyskać zasiłek, niezbędne jest zwolnienie lekarskie. Jeśli dziecko jest zdrowe, a pracownik musi zapewnić mu opiekę, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub 2 dni urlopu na opiekę nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w tym zakresie:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko na wniosek pracownika. Niestety nie jest to rozwiązanie wygodne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. W przypadku starszych dzieci można założyć, że nie wymagają one tak dużej atencji ze strony rodziców i umożliwić pracownikowi pracę zdalną. W ten sposób dziecko będzie znajdowało się pod opieką osoby dorosłej, a pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki.

 

Pobierz za darmo kalendarz kadrowego 2020 r. na obecny miesiąc (kliknij) 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj