Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 3.0! Co to oznacza dla rynku pracy?

Dzięki Tarczy Antykryzysowej 3.0 m.in. więcej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj! Jakie jeszcze zmiany na rynku pracy wprowadzają najnowsze przepisy?

 

Uchwalone wczoraj przepisy Tarczy Antykryzysowej 3.0 dotyczące rynku pracy zdają się iść w większości w dobrym kierunku – zgodnie z postulatami pracodawców. Poszerzają m.in. krąg przedsiębiorców, którzy będą mogli ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i za maj br., zrównują cudzoziemców i pracowników krajowych w aspekcie redukcji wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy czy wykluczają wzrost zasiłków dla bezrobotnych do poziomu 1,8 tys. zł. Szczegóły poniżej.

 

Więcej zwolnień ze składek ZUS

Najważniejszą zmianą dla przedsiębiorców jest możliwość uzyskania zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj, o ile dochód danego przedsiębiorcy nie przekracza 7 tys. zł, nawet przy przychodach powyżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. ok. 16 tys. zł). Ponadto nowe przepisy umożliwiają ubieganie się o zwrot opłaty z ZUS za składki za kwiecień i maj, które zostały już opłacone.

Dla przypomnienia – dotychczas zwolnienie ze składek ZUS przysługiwało wszystkim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają do 49 pracowników, których przychody nie przekraczały 300 proc. średniego wynagrodzenia. Tarcza Antykryzysowa 3.0 powiększyła to grono przedsiębiorców o tych, którzy mimo przekroczenia limitu 300 proc. w przychodach, notują dochody poniżej 7 tys. zł miesięcznie.

 

Wzrost kwoty wolnej od egzekucji komorniczych

Posłowie zagłosowali także za podniesieniem kwoty wolnej od egzekucji w przypadku zajęć komorniczych. Dotychczas obowiązującym pułapem było 50% wynagrodzenia (do poziomu minimum 1/2 minimalnego wynagrodzenia). Teraz przepisy zwalniają kwotę wolną o kolejne 25 proc. na każdego członka rodziny, jeśli pozostaje on na utrzymaniu pracownika, którego wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika.

 

Chcesz przeczytać komentarz naszego eksperta ds. prawa pracy, Moniki Smulewicz, odnośnie najnowszych zmian w prawie pracy? Kliknij tutaj >>. 

 

Cięcia wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy także obcokrajowców

Sejm zdecydował również o możliwości obniżenia wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowcom o 20 proc. Wcześniej przedsiębiorcy redukując wynagrodzenie i wymiar czasu pracy krajowym pracownikom nie mogli analogicznie potraktować obcokrajowców, ponieważ ich pozwolenia na pracę obejmowały konkretne miejsce i warunki zatrudnienia. Najnowsze zmiany w prawie dopuszczają – bez zmian w pozwoleniu na pracę – obniżenie obcokrajowcom wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy do 20%.

 

Odrzucony wzrost zasiłku dla bezrobotnych

Posłowie zdecydowali się odrzucić postulowany przez senatorów wzrost zasiłku dla bezrobotnych do 1,8 tys. zł. Ta decyzja została przyjęta z ulgą przez absolutną większość pracodawców oraz ekspertów ds. prawa pracy. Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby demotywujące dla pozostałych pracujących, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych zostałby niemal zrównany z wysokością najniższego wynagrodzenia.

 

Ponadto Sejm:

  • zniósł obowiązek wysyłania przez ZUS do ubezpieczonych informacji o ich stanie konta,
  • zmienił zasady naliczania tzw. czerwcowych emerytur (w przypadku czerwcowych wniosków wykorzystywane będą zasady z maja br. przy ustalaniu emerytury, o ile bezie to bardziej korzystne dla ubezpieczonego),
  • podniósł kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym dla samotnych rodziców do 900 zł oraz wprowadził zasadę „złotówka za złotówkę”, jeśłi dochód przekracza w/w próg.

 

Jakie poprawki Senatu odrzucił Sejm oraz co jeszcze znalazło się w Tarczy Antykryzysowej 3.0, poza aspektami z zakresu prawa pracy? O tym przeczytasz na blogu księgowym Grant Thornton – tutaj >>. 

 

Tarcza Antykryzysowa 3.0 czeka teraz na podpis prezydenta Dudy, który ma na decyzję 21 dni. Następnie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

 Mnogość procedowanych aktów prawnych nie ułatwia orientacji w kolejnych nowelizacjach i nazwach poszczególnych wersji Tarcz Antykryzysowych. Dla porządku wyjaśniamy, że oczekujący właśnie na podpis prezydenta dokument – tj. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344), to tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0. Z kolei projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, to projekt Tarczy antykryzysowej 4.0.

 

Szersze omówienie powyższych zagadnień ze strony naszych ekspertów już niebawem! Zachęcamy do regularnego odwiedzania blogów Grant Thornton: kadrowego i księgowego.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj