Powrót pracowników do pracy po odmrożeniu gospodarki - jak to zrobić?

Jaka procedura obowiązuje w przypadku powrotu pracowników po przestoju ekonomicznym lub obniżonym wymiarze czasu pracy?

 

Od dzisiaj swoją działalność mogą wznowić lokale gastronomiczne (restauracje i kawiarnie) oraz salony beauty (fryzjerzy i kosmetyczki), z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Pracodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zapewne już od kilku dni zastanawiają się, co należy zrobić, żeby ponownie umożliwić pracę swoim pracownikom. Tym, którzy do tej pory byli nieaktywni zawodowo ze względu na wprowadzony przez pracodawcę przestój ekonomiczny lub wrócą na pełen etat po decyzji pracodawcy o redukcji wymiaru czasu pracy.

 

Jak przywrócić pracowników do pracy po odmrożeniu gospodarki?

Zgodnie z podpisaną umową o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dotyczącą dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19) pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu (art. 3 par. 2).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

Przywrócenie pracowników w drodze aneksu i korekty wniosku

Aby zachować taką samą formę prawną, zasadne wydaje się wprowadzenie zmian poprzez podpisanie aneksu do porozumienia. We wspomnianym aneksie należy wykazać grupy pracowników oraz ich liczbę, jak i termin zakończenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także powrotu do pracy na warunkach określonych w umowie o pracę.

Zmiany należy zgłosić jako korektę wniosku w formie elektronicznej – ponownie poprzez portal www.praca.gov.pl (wraz z wykazem pracowników, których zmiana dotyczy). Można też skorzystać ze skrzynki mailowej odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dla województwa mazowieckiego jest to adres: tarcza@wup.mazowsze.pl).

 

Dodatkowo, należy przesłać do właściwego okręgowego inspektora pracy informację o zmianach w porozumieniu tj. o zakończeniu obowiązywania porozumienia i powrocie pracowników do pracy.

 

W przypadku dalszych pytań zachęcam do osobistego kontaktu na mój adres mailowy: monika.rosa@pl.gt.com.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj