Tarcza 4.0 – co rząd planuje dla rynku pracy?

Wczoraj Sejm przyjął projekt kolejnej pakietowej ustawy – Tarczy Antykryzysowej 4.0. Jakie rozwiązania znalazły się w przepisach dotyczących rynku pracy?

 

Według stanowiska Ministerstwa Rozwoju, poniższe rozwiązania są nakierowane na wspieranie pracodawców dotkniętych pandemią COVID-19, by mogli utrzymać miejsca pracy. Co przewidują? Kluczowe założenia poniżej.

 

Dookreślona praca zdalna

Projekt Tarczy 4.0 doprecyzowuje nieuregulowane w prawie pracy zasady wykonywania pracy zdalnej. Legislatorzy chcą w ten sposób zapewnić równe traktowanie wszystkim pracownikom, z naciskiem na ochronę osób nie mających warunków do wykonywania zdalnej pracy.

 

Przymusowe zaległe urlopy

Tarcza 4.0 zakłada czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. Ma to umożliwić pracodawcom wysyłanie pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody, podczas trwania pandemii. Chodzi o zapobieżenie kumulacji zaległych i bieżących urlopów.

 

Możliwość wypowiadania umów o zakazie konkurencji

Projekt przepisów Tarczy 4.0 wprowadza możliwość jednostronnego wypowiadania umów o zakazie konkurencji przez pracodawców, zleceniodawców i zamawiających, podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dzięki temu nie będą zobowiązani do zapłaty odszkodowań po okresie obowiązywania umowy z klauzulą zakazu konkurencji.

 

Odprawy i odszkodowania do 26 tys. zł brutto

Ograniczenie wysokości przyznawanych odszkodowań i odpraw do wysokości 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2,6 tys. zł brutto miesięcznie) ma dotyczyć: ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

 

Zawieszenie ZFŚS

Tarcza 4.0 przewiduje również możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. ZFŚS i innych funduszy o charakterze socjalnym w okresie trwania pandemii COVID-19. Ma się to odbywać w porozumieniu z organizacjami związkowymi i być możliwe w dwóch przypadkach: wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

 

Zawieszenie zbiorowych układów pracy

Poza możliwością zawieszenia funduszy socjalnych, przyjęty wczoraj projekt przepisów zakłada także możliwość zawieszenia postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, jeśli ustanawiają wyższą niż ustawowa wysokość odpisu na ZFŚS lub inne świadczenia bytowo-socjalne). Ma się to odbywać w analogicznych okolicznościach, jak powyżej, tj. podczas trwania pandemii COVID-19 oraz przy określonym spadku obrotów gospodarczych u danego pracodawcy lub przy istotnym wzroście obciążenia funduszu wynagrodzeń.

 

Prostsze zasady uzyskiwania pomocy dla ratowania miejsc pracy

Projekt Tarczy 4.0 zakłada także elastyczniejsze zasady korzystania z tarczy antykryzysowej, m.in. dzięki możliwości uzyskania wsparcia z FGŚP przez pracodawców, którzy mimo spadku obrotów w związku z COVID-19, nie zdecydowali się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego ani przestoju wynikającego z przepisów Kp (art. 81), czy nie zredukowali pracownikom wymiaru czasu pracy.

 

Analiza projektowanych zapisów Tarczy 4.0 dotyczących rynku pracy, wraz z komentarzem naszego eksperta, znajduje się tutaj >> (klik). 

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

oprac. HZK za MR

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj