Od 22 czerwca PIP wznawia kontrole!

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy PIP wrócą do wykonywania swoich zadań kontrolno-nadzorczych w pełnym zakresie już 22 czerwca, z zastosowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Jak podał wczoraj Puls Biznesu za PAP, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że okres pandemii „To trudny czas dla pracowników i pracodawców. Jest wiele skarg wynikających ze spornych sytuacji w zakładach pracy, które wymagają reakcji i sprawdzenia przez Inspektorów PIP”. Stąd wznowienie kontroli zostało wyznaczone na najbliższy poniedziałek, tj. 22 czerwca br., jednak prowadzone będą zgodnie z zasadami tzw. nowej normalności. Co to będzie oznaczało dla pracodawców i samych inspektorów w praktyce?

 

 „Pomimo luzowania obostrzeń, nadal panuje wprowadzony w marcu stan epidemii. Ta nowa rzeczywistość wymaga specjalnych środków ochrony pracowników w trakcie kontroli PIP. Inspektorzy PIP ograniczą czas wizytacji stanowisk pracy i kontakt z osobami w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, a każda umożliwiająca to kontrola powinna być poprzedzona telefonem” – wyjaśnia Monika Rosa, ekspert ds. prawa pracy Grant Thornton.

 

„Nowa normalność” podczas kontroli PIP

Główny Inspektor Pracy uspokoił i pracodawców i inspektorów: „Zadbaliśmy o to, by Inspektorzy pracy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, a pracodawcy mieli poczucie, że kontrola nie niesie dodatkowych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych”. Podczas trwania kontroli inspektorzy PIP będą zobowiązani do tego, by m.in.:

  • respektować obowiązujących u danego pracodawcy ograniczenia i obowiązki dot. zapobiegania szerzenia się SARS-CoV-2,
  • nie podawać dłoni na powitanie,
  • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk i obuwia,
  • zachowywać dystans 2 m,
  • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy i w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Nowe zalecenia dla inspektorów PIP

Zgodnie z nowymi zasadami przeprowadzania kontroli (określonymi w wytycznych Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego) inspektorzy pracy otrzymali następujące zalecenia dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli w zakładach pracy:

  • podjęcia próby kontaktu telefonicznego z pracodawcą w celu ustalenia obowiązujących w danej firmie procedur dot. reżimu sanitarnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych – o ile nie będzie tego wykluczał charakter kontroli,
  • korzystania z wydzielonego pomieszczenia podczas czynności kontrolno-nadzorczych,
  • przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy w możliwie najkrótszym czasie,
  • prowadzenia – w miarę możliwości – czynności kontrolnych poza siedzibą pracodawcy (tych, które mogą być prowadzone zdalnie).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

 Dokumenty udostępnione przez pracodawcę inspektorowi pracy do zdalnej kontroli (prowadzonej poza terenem danego zakładu pracy) będą poddawane 24-godzinnej kwarantannie, w szczelnie zamykanych pojemnikach. Zarówno dokumenty, jak i korespondencja, będą mogły być wyjęte i skierowane do użytku w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po 24 h od ich wpłynięcia.

 

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

 

oprac. HZK za Puls Biznesu

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj