Testy u pracownika na COVID-19?

Czy pracodawca może skierować pracownika na test obecności koronawirusa?

 

Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń wirusem SARS-Cov-2, pracownicy i pracodawcy zastanawiają się co mogą zrobić, gdy jeden z pracowników wykazuje objawy zakażenia wirusem. Oto kluczowe informacje.

 

Test na COVID-19 za zgodą pracownika

W przypadku podejrzenia zakażenia, pracodawca może – za zgodą pracownika – skierować go na test obecności koronawirusa. Koszt badania ponosi pracodawca.

UWAGA! Zgodnie z art. 10 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dane o zdrowiu są danymi wrażliwymi, więc pracownik nie ma obowiązku ujawnianiu wyniku pracodawcy.

 

Test na COVID-19 bez zgody pracownika

Co w przypadku pracowników, którzy pomimo podejrzeń zakażenia nie chcą się poddać badaniu na obecność koronawirusa?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało stanowisko w sprawie badań diagnostycznych pracowników podejrzanych o zarażenie koronawirusem. Wynika z niego, że w takich przypadkach należy stosować ogólne przepisy sanitarno-epidemiologiczne na mocy ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oznacza to (zgodnie z art. 5 i 6 ww. ustawy), że:

  • pracodawca ma prawo skierować pracownika na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, jeżeli przy wykonywaniu pracy istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • pracownicy mają obowiązek zaniechania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Koszt takich badań, tak jak powyżej, ponosi pracodawca.

 

 PAMIĘTAJ! Tylko inspektor sanitarny w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem lub w przypadku podejrzenia zakażenia może nałożyć na pracownika obowiązek kwarantanny. Jeżeli pracodawca, ze względu na własne podejrzenia, odsuwa pracownika od pracy, to ma obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia za ten czas.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj