Wynagrodzenie tylko przelewem

blog_PorHR_przenosiny

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca zasady wypłaty wynagrodzeń. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wypłata wynagrodzenia jest dokonywana w formie pieniężnej „do ręki”. Ma to ulec zmianie zatem wynagrodzenie będzie wypłacane na konto bankowe pracownika. Tym samym wynagrodzenie „do ręki” będzie wypłacane tylko na żądanie pracownika.

Rewolucja?

I tak i nie. Dla dużej części pracowników ta rewolucja nastąpiła już dawno temu, ale część z nich nadal otrzymuje wynagrodzenie „do ręki” co rodzi podejrzenia o szerzeniu się szarej strefy. Z ostatnich badań wynika, że blisko 90% pracowników otrzymuje wynagrodzenie w formie przelewu na konto. Płatności gotówkowe, dotyczące pozostałych ponad 10% pracowników, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając ukrycie transakcji. Tym samym wprowadzenie regulacji zmniejszającej rolę gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy.

Kto za a kto przeciw?

Znaczna większość jest „za” wprowadzoną zmianą.  Logiczny punkt widzenia, podpowiada, że skorzystają na tym wszyscy – krajowa gospodarka jak i pracownicy. Udział transakcji bezgotówkowych należy zwiększać, są one łatwe do wykonania i zapewniają bezpieczeństwo obrotu. Pracodawcy nie będą musieli już pamiętać o tym, aby w umowie o pracę zawierać postanowienie przewidujące przelew pensji na konto. Tym samym w żaden sposób nie będzie naruszony interes oraz uprawnienia pracownika. Jeśli  pracownik zawnioskuje o wypłatę pieniędzy w formie gotówki w kasie firmy, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w takiej formie.

Znaczną wartością wchodzącej zmiany jest też ograniczenie kosztów ponoszonych przez zatrudniających. Przyczyni się ona do tego, że znacznie rzadziej będą musieli tworzyć i prowadzić kasy firmowe, czyli miejsca, w których wypłacane są wynagrodzenia.

Cel zmiany to:

Wprowadzona zmiana ma na celu głównie uszczelnianie systemu, zwalczanie nieoficjalnego zatrudnienia oraz eliminacja tzw. szarej strefy. Niestety istnieją obawy, że nie do końca pasuje jeszcze do naszych realiów. Wiele osób zdecydowanie preferuje otrzymywanie wynagrodzenia w formie gotówki otrzymanej w kasie firmowej.

 

Jarosław Rupiewicz
Menedżer
Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj