Nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego

Z dniem 6 czerwca br. rozszerzone zostały uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Dotychczas zasiłek opiekuńczy przysługiwał w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 oraz nad innym chorym członkiem rodziny. Roczny limit dni sprawowania opieki, za które mógł być wypłacony zasiłek, wynosił 60 dni – na opiekę nad dziećmi lub 14 dni – na opiekę nad innymi członkami rodziny, nie więcej jednak niż łącznie 60 dni.

 

Nowe uprawnienia

Od czerwca 2018 dodano nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego, które przysługują rodzicom – opiekunom dzieci niepełnosprawnych w razie konieczności:

  • sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 18 niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  z racji ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji, jeżeli rodzic dziecka lub małżonek ubezpieczonego stale opiekujący się dzieckiem nie może tej opieki sprawować z powodu choroby lub porodu, albo małżonek ubezpieczonego lub drugi z rodziców dziecka stale opiekujący się nim przebywa w szpitalu.
  • sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 18 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  z racji ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji.

Wymiar zasiłku wynosi 30 dni w roku kalendarzowym.

Nowe uprawnienia dotyczą opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, które przekroczyły już wiek uprawniający opiekunów do pobierania zwykłego zasiłku opiekuńczego (tj. 8 lub 14 lat), ale nie ukończyły jeszcze 18 lat.

W przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych do lat 14, bądź nie chorujących dzieci do lat 8, rodzicom (opiekunom) przysługuje zasiłek na ogólnych zasadach, tj. 60 dni w roku kalendarzowym, nowy limit nie ma wtedy zastosowania. Natomiast 30 dni wykorzystane na dziecko niepełnosprawne do lat 18, zmniejsza ten 60-dniowy limit.

Podobnie jak w przypadku zwykłego zasiłku opiekuńczego limit 30 dni jest limitem łącznym, przypadającym na oboje rodziców (opiekunów), co oznacza, że jeśli jeden z nich wykorzysta część limitu (np. 14 dni), to drugi będzie mógł wykorzystać pozostałe dni (czyli 16). Obowiązuje tu także zasada, że zasiłek opiekuńczy wypłacony w roku kalendarzowym na innego chorego członka rodziny, zmniejsza liczbę dni dostępnych na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Przerwa dla kobiet karmiących piersią – przeczytaj! >> 

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku

Do udokumentowania uprawnień potrzebne będą te same dokumenty, które składa się wnioskując o zwykły zasiłek opiekuńczy, tj.:

  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA  – w przypadku opieki nad dzieckiem chorym
  • zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku – w przypadku opieki na nie chorującym dzieckiem podczas niemożności sprawowania nad nim opieki przez stałego opiekuna
  • wniosek o wypłatę zasiłku ZUS Z-15
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

Zobacz także

Skomentuj