Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Z początkiem bieżącego roku minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrosła do wysokości 14,70 zł brutto.

 

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku wzrosła minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Aktualnie wynosi 14,70 zł brutto, tj. o złotówkę więcej, niż w ubiegłym roku.

Zobacz jak możemy wesprzeć Twoją firmę >> 

 

Absolutne minimum

Jeżeli wysokość wynagrodzenia w umowie realizowanej w 2019 roku została określona w inny sposób, niż za godzinę (np. ryczałtowo, miesięcznie), lecz w stosunku do liczby godzin wykonywanie zlecenia/świadczenia usługi nie będzie zapewniać zleceniobiorcy otrzymania za każdą godzinę pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej 14,70 zł brutto, osobie tej wówczas będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem następującej stawki: 14,70 zł brutto – 10,54 zł netto (składki społeczne + dobrowolna chorobowa). Wynagrodzenie takie należy wyrównać.

 

Kiedy aneksować stawkę?

Jeżeli w umowie trwającej w 2019 roku wskazano godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości obowiązującej w 2018 roku, zaleca się jej zmianę aneksem do umowy. W przypadku gdy w umowie stawka została podana za godzinę ale bez wskazywania jej wysokości, natomiast poprzez zapis „minimalna stawka godzinowa” – wówczas taka umowa nie wymaga zmian.

 

Autorki – Katarzyna Całka i Justyna Kaska

Zobacz także

Skomentuj