Wysokość dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych utrzymana do końca 2022 roku

Komisja Europejska planuje utrzymanie przepisów umożliwiających uzyskiwanie przez przedsiębiorców dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w aktualnej wysokości.

 

 

Bieżące przepisy unijne, które dopuszczają możliwość przyznawania pomocy publicznej z budżetu państwa przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, przestaną obowiązywać z końcem przyszłego roku. Według prezesa UOKiK unijni urzędnicy chcą jednak wydłużenia do końca 2022 roku – a więc o dwa kolejne lata – możliwości subsydiowania na obecnych zasadach pensji tej grupy pracowników. Projekt przewidujący taką właśnie zmianę został opublikowany i skierowany do konsultacji 15 kwietnia br.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania płac Twoim pracownikom? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

W związku z powoli upływającym terminem obowiązywania aktualnego rozporządzenia Komisji Europejskiej (umożliwiającej przyznawanie wspomnianego wsparcia) wśród przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące ewentualnych zmian w przepisach. Ich powodem były m.in. doświadczenia sprzed pięciu lat, kiedy to w projektowanej noweli znalazły się zapisy obejmujące drastyczne zmiany dotyczące limitów pomocy publicznej, jaką kraje członkowskie miałyby móc przeznaczać na jeden program wsparcia. Wówczas zaproponowano, by wynosił on maksymalnie 0,01 proc. PKB danego kraju. W przypadku Polski oznaczałoby to aż piętnastokrotną redukcję wysokości dofinansowań. Z pomysłu jednak się wycofano z uwagi na protesty części unijnych krajów.

 

Aktualnie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość wspierania przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne poprzez dofinansowania do wynagrodzeń tej grupy zatrudnionych. Są jednak dwa warunki dla stosowania tego typu zachęt:

  1. dopłata nie może przekraczać 75 proc. kosztów płacy,
  2. łączna wysokość pomocy uzyskanej rocznie przez jedno przedsiębiorstwo nie może przekraczać 10 mln euro.

W Polsce wspomniana pomoc jest realizowana w formie dofinansowań z PFRON, a roczne koszty subsydiowania pensji osób niepełnosprawnych z tego źródła przekraczają 3 mld złotych.

 

 

oprac.: HZK za Dziennik Gazeta Prawna z 6 maja 2019 r.

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj