Europejska płaca minimalna

Komisja Europejska rozpoczęła pierwsze pracę nad europejską płacą minimalną.

 

Według planów KE wysokość europejskiej płacy minimalnej miałaby być różna w każdym państwie, jednak nie mogłaby być niższa, niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju.

Dla przypomnienia – od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2600 zł brutto. To oznacza, że płaca minimalna stanowi 49,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na 2020 rok.

 

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, w następujący sposób argumentował konieczność dalszego prowadzenia prac dotyczących wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej (cytat):

 

 Europa znajduje się na etapie ogromnej transformacji. Zachodzą zmiany związane z zieloną transformacją oraz z transformacją cyfrową, a także ze starzeniem się społeczeństwa, Komisja pragnie więc zagwarantować, aby w centrum uwagi pozostawał człowiek i aby gospodarka pracowała na jego korzyść. Mamy już w ręku narzędzie – jest to Europejski filar praw socjalnych. Chcemy teraz zapewnić, aby UE i jej państwa członkowskie, a także wszystkie zainteresowane strony, zaangażowały się w jego realizację.


Prace dotyczące europejskiej płacy minimalnej mają opierać się na Europejskim filarze praw socjalnych, które zostały ogłoszone przez instytucje i przywódców UE w listopadzie 2017 roku.

 

KE zwróciła się do wszystkich państw, regionów oraz partnerów UE z prośbą, by podzielili się swoimi opiniami w zakresie kierunku dalszych działań oraz własnych planów dotyczących realizacji celów filaru. Mają one się przyczynić do opracowania planu działania na nadchodzący rok. Plan ten ma zostać przedłożony do zatwierdzenia na najwyższym szczeblu politycznym.

 

Na bieżący rok KE przewidziała podjęcie prac w zakresie kluczowych zagadnień, pośród których w ostatnim komunikacie wymienia:

 

Szczegółowe informacje na powyższy temat znajdują się pod tym linkiem:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_18.

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj