Sejm uchwalił dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek dla bezrobotnych!

Dodatek solidarnościowy, to 1400 zł zł miesięcznie, wypłacane przez kwartał osobom, które po 15 marca br. straciły zatrudnienie w ramach umowy o pracę. To nie wszystko, ma być też wyższy zasiłek dla bezrobotnych.

 

Uchwalona ustawa jest projektem prezydenckim, mającym pomóc osobom, które przez pandemię koronawirusa straciły zatrudnienie. Dokument wpłynął do Sejmu w minioną środę wieczorem (tj. 3 czerwca br.), a już w czwartek po południu przeszedł pierwsze czytanie, następnie drugie i po godz. 22 wreszcie trzecie. Za głosowało 430 posłów, przeciw było 15, natomiast 9 wstrzymało się od głosu.

Co trzeba wiedzieć o dodatku solidarnościowym?

Dodatek solidarnościowym ma być przyznawany:

  • w wysokości 1400 zł miesięcznie,
  • maksymalnie na 3 miesiące – od 1 czerwca do 31 sierpnia br.,
  • osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 15 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta,
  • pracownikom, którzy w 2020 r. podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Dodatek solidarnościowy nie będzie przyznawany automatycznie – trzeba będzie złożyć stosowny wniosek (prawdopodobnie przez platformę elektroniczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Będzie trzeba w nim podać: dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, oświadczenie o spełnieniu warunków oraz nr rachunku, a następnie opatrzyć własnoręcznym podpisem. Dodatek ten nie będzie opodatkowany, jak zapowiada Kancelaria Prezydenta. Ma być także wolny od potrąceń czy egzekucji.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Skromniejszy, ale jednak – wyższy zasiłek dla bezrobotnych!

Prezydencki projekt zakłada nie tylko przyznanie dodatku solidarnościowego, ale również podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Co prawda w znacznie niższej kwocie, niż proponowała poprawka Senatu do Tarczy 3.0 (odrzucona 14 maja br.), tj. w wysokości 1800 zł brutto, jednak zawsze. Jego wysokość ma być zmienna w kolejnych okresach, zależności od długości jego pobierania. I tak:

  • przez pierwszych 90 dni: ok. 900 złotych netto (obecnie ok. 750 zł netto – w przyp. osób o stażu pracy od 5 do 20 lat),
  • po upływie 90 dni: ok. 750 zł netto (obecnie ok. 600 złotych netto).

Jeśli projekt zaproponowany przez Andrzeja Dudę z powodzeniem przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, zmiany mają wejść w życie po 1 września br.

 

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij: 

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

oprac. HZK za prawo.pl i bezprawnik.pl

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj