Unijny "pomost do zatrudnienia" dla młodych

Komisja Europejska, uwzględniając NextGenerationEU i przyszły budżet wspólnoty, zaproponowała krajom członkowskim finansowanie ze strony UE w zakresie zatrudnienia ludzi młodych na poziomie co najmniej 22 mld euro.

 

Na co konkretnie mogą liczyć przedstawiciele młodego pokolenia szukający pracy? UE podęła szereg działań, mających pomóc młodym europejczykom w starcie na rynku pracy, na czele z powołaniem programu wspierania zatrudnienia tej grupy osób o nazwie „pomost do zatrudnienia”. Jego ideę następująco wyjaśnia wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis:

 Ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, byśmy pomagali kolejnemu pokoleniu Europejczyków znaleźć swoje miejsce na drabinie zawodowej i prosperować, zwłaszcza w czasach kryzysu. Proponujemy jasne i konkretne rozwiązania umożliwiające młodym ludziom uzyskanie szans zawodowych, na które zasługują. Przedstawione wnioski określają również, jakie środki finansowe UE są dostępne w celu wspierania państw członkowskich w zwiększaniu zatrudnienia ludzi młodych. Inwestując w dzisiejszą młodzież, będziemy pomagać w tworzeniu na przyszłość konkurencyjnego, odpornego i sprzyjającego integracji rynku pracy.

4 filary pomostu do zatrudnienia UE

Unijny pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia został oparty na czterech filarach. Są to:

  • gwarancja dla młodzieży, że jeśli zarejestrują się w programie, to w ciągu czterech miesięcy otrzymają ofertę zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia,
  • unowocześnienie, uatrakcyjnienie, uelastycznienie i dostosowanie do potrzeb gospodarki cyfrowej i ekologicznej systemów edukacji,
  • nowy impuls do przygotowania zawodowego,
  • dodatkowe środki mające na celu wspieranie zatrudnienia osób młodych.

Wezwanie do działań

Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie UE do zwiększenia wsparcia dotyczącego zatrudnienia młodych ludzi, poprzez skorzystanie ze znacznych środków finansowych dostępnych w ramach NextGenerationEU i przyszłego budżetu UE. W czym może pomóc UE? Jak podaje na swojej stronie przedstawicielstwo KE w Polsce, w finansowaniu następujących działań:

  • „dotacji na rozpoczęcie działalności oraz pożyczek dla młodych przedsiębiorców, programów mentorskich i inkubatorów przedsiębiorczości,
  • premii dla MŚP zatrudniających praktykantów,
  • szkoleń organizowanych w celu nabywania nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy,
  • budowania potencjału publicznych służb zatrudnienia,
  • szkoleń w zakresie zarządzania przebiegiem kariery zawodowej w ramach kształcenia formalnego,
  • inwestycji w infrastrukturę i technologię pozwalających na cyfrowe uczenie się”.

Bezrobocie wśród młodych

Powodem wielkiej wagi, jaką do wspierania młodego pokolenia europejczyków w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy przykłada Unia Europejska, jest szalenie trudna sytuacja tej grupy osób. Jak wskazują dane statystyczne, czasy kryzysów szczególnie dotykają młodych pracowników oraz młode osoby poszukujące pracy. Tak było podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r., kiedy bezrobocie w grupie młodych osób wzrosło z poziomu 16,0% do 24,4% w 2013 roku, by spaść tuż pandemią do rekordowo niskiego pułapu 14,9%. W kwietniu br. stopa bezrobocia wzrosła wśród młodego pokolenia w całej UE już do 15,4%, a może to być jedynie preludium do znaczących zwyżek w kolejnych okresach.

Szczegółowe informacje na temat unijnego pomostu do zatrudnienia znajdują się na stronie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod adresem: https://ec.europa.eu/poland/news/200701_skills_pl.

 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

 

oprac.: HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton, ec.europa.eu

Zobacz także

Skomentuj