Co z zasiłkiem opiekuńczym na dzieci po 26 lipca?

Choć już od 26 lipca br. ZUS nie przyznaje dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z epidemią koronawirusa, rodzice mogą korzystać ze standardowego wsparcia. Co im przysługuje?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na „okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego”, nie przedłużył obowiązywania owego świadczenia dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Z zasiłku tego można było korzystać do 26 lipca br. Co dalej? Rodzice nie zostali „na lodzie”. Także w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, bądź w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego, rodzice mogą skorzystać ze „standardowego” zasiłku opiekuńczego.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

W jakich sytuacjach rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zapewnia możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego:

  • w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, łącznie przez 60 dni w roku (na wszystkie dzieci),
  • w przypadku choroby dziecka do ukończenia przez nie 14 roku życia, analogicznie – w wymiarze 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci),
  • w przypadku dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, do ukończenia przez nie 18 roku życia – w wymiarze 30 dni,
  • w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki (np. wskutek choroby) przez rodzica stale opiekującego się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieckiem wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

 

oprac. HZK za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj