Do 31 stycznia mali pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS oraz wypłaty świadczenia urlopowego

Wraz z końcem stycznia upływa termin rezygnacji małych pracodawców z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także z wypłaty świadczenia urlopowego. Jakie obowiązki się z tym wiążą?  

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to fundusz, z którego środki przeznaczone są na zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników. Tworzony jest na podstawie ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z nią, obowiązkiem tworzenia ZFŚS objęci są pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek dotyczy również pracodawców, którzy prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, niezależnie od liczby zatrudnianych osób. 

Możliwość utworzenia ZFŚS mają również mniejsi pracodawcy. W przypadku zatrudniania co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), pracodawca tworzy fundusz, jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.  

Pracodawca stan zatrudnienia ustala na 1 stycznia bieżącego roku.  

 

Czy można zrezygnować z prowadzenia ZFŚS?  

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, istnieje możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS przez małych pracodawców, czyli zatrudniających do 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Warunkiem jest przekazanie pracownikom informacji na ten temat do 31 stycznia. Przepisy nie określają w jaki sposób pracodawca ma dostarczyć tę decyzję – powinno się to odbyć w sposób przyjęty u pracodawcy. Może być to więc na przykład wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń lub przesłanie e-maila do wszystkich zatrudnionych.  

Zgodnie z ustawą, pracodawca zatrudniający do 50 pracowników może zrezygnować nie tylko z tworzenia ZFŚS ale również z wypłaty świadczenia urlopowego.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

ZFŚS w czasie COVID-19 

Wraz z rozwojem trwającej już niemal rok epidemii, tymczasowej zmianie uległy przepisy dotyczące ZFŚS. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwe jest ograniczenie obowiązków związanych z funduszem poprzez zawieszenie przez pracodawcę: 

  • tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
  • dokonywania odpisu podstawowego, 
  • wypłaty świadczeń urlopowych. 

Żeby zaistniała taka możliwość, pracodawca musi spełnić określone w ustawie kryteria. Zgodnie z nimi, u danego pracodawcy musi wystąpić spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Przepisy te są wiążące również w roku 2021, ponieważ zgodnie z zapisem w ustawie obowiązują one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj