Nowoczesna, antydyskryminacyjna polityka płacowa - czyli jaka?

Jak odpowiedzieć na aktualne oczekiwania pracowników, dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz przygotować się do wdrożenia unijnej dyrektywy poświęconej równości wynagrodzeń?

 

Paradoksalnie na plus kryzysowi wywołanemu przez COVID-19 można zapisać, że dał firmom okazję do rewizji strategii wynagradzania. To zaś pozwoliło zidentyfikować obszary wymagające poprawy i ulepszenia. Wiele organizacji na całym świecie przyjęło lub zostało zmuszonych do przyjęcia nowego podejścia do polityki płacowej. Głównym powodem były finansowe konsekwencje pandemicznego kryzysu. Z drugiej strony okazało się, jak bardzo istotne dla pracowników (oprócz utrzymania pracy) stały się potrzeby w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Trzecim powodem skłaniającym obecnie pracodawców do weryfikacji polityki wynagradzania okazał się projekt antydyskryminacyjnych regulacji w obszarze wynagrodzeń, przedstawiony 4 marca br. przez Komisję Europejską (tj. „Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości między mężczyznami i kobietami dzięki przejrzystości wynagrodzeń i mechanizmom egzekwowania”). Jego założenia będą skutkowały kilkoma istotnymi zmianami dla pracodawców, o czym piszemy w naszym najnowszym Purpurowym Informatorze pt. „Nowoczesna i antydyskryminacyjna polityka płacowa”, który ukaże się już za ok. tydzień na stronie Grant Thornton. Już dziś zapraszamy do lektury!

 

We wspomnianej, pierwszej części informatora poświęconego polityce płacowej, odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  1. Jakie nowe obowiązki już wkrótce będą ciążyły na pracodawcach w związku ze zmianami regulacyjnymi szykowanymi przez Komisję Europejską w zakresie antydyskryminacyjnej polityki płacowej?
  2. Jakie są aktualne trendy w systemach wynagradzania pracowników?
  3. Jakie są założenia koncepcji holistycznego podejścia do polityki płacowej Total Rewards?

 

W drugiej części naszego informatora, stricte praktycznej, przyjrzymy się takim kwestiom, jak:

  1. Co powinien zawierać dobrze skonstruowany regulamin wynagradzania?
  2. Jak dokonać wartościowania stanowisk pracy?
  3. Jak zbudować lub zaktualizować siatkę płac?

 

Pandemiczny i post pandemiczny świat pozostanie pełen niepewności. Firmy nadal będą stawały przed wyzwaniami dotyczącymi dbałości o dobre samopoczucie pracowników oraz walki o ich zaangażowanie. Pomocne z pewnością będzie elastyczne podejście do strategii wynagradzania.

Wspieranie pracowników odpowiednią strategią płacową chyba jeszcze nigdy nie było tak ważne, jak obecnie. Organizacje, które się do tych oczekiwań dostosują – dzięki swojej szybkiej i adekwatnej reakcji – będą czerpały korzyści oraz przewagę z posiadania zaangażowanej kadry pracowników w tych trudnych i niepewnych czasach.

 

Wojciech Chromik, Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj