Od 16 maja br. w zgłoszeniach do ubezpieczenia ZUS trzeba podawać kod zawodu!

Od 16 maja płatnikom przybędzie nowy obowiązek – będą musieli podawać kod zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną w ZUS-ie do ubezpieczenia. Gdzie znaleźć wykaz klasyfikacji zawodów i specjalności?

 

Przypominamy, że w związku ze zmianą wynikającą z art. 10 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wskutek której zmianie uległ art. 36 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, brzmienie wspomnianych przepisów od 16 maja br. nabierze następującego kształtu:

 

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.”

 

Powyższa zmiana od 16 maja br. skutkuje:

  • nowym obowiązkiem dla płatników, polegającym na konieczności podawania 6-cyfrowego kodu zawodu osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych,
  • zmianą wzorów formularzy ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

 

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >> (klik). 

 

Szczegółowe informacje na temat KLASYFIKACJI ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI można znaleźć tutaj >> (klik). 

 

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj