Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Od 1 marca zaczęły obowiązywać podwyższone kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Ile obecnie wynoszą?

 

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent (począwszy od 2019 roku). W okresie od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku wysokość kwot wolnych wynosi:

  • 555,19 zł w przypadku sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  • 916,07 w przypadku sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  • 222,07 zł w przypadku należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  • 732,86 zł w przypadku należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

 

UWAGA! Jeśli świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy wypadkowy przysługuje tylko za część miesiąca, wówczas kwotę wolną od potrąceń wyznacza się proporcjonalnie do liczby dni, za które zasiłek przysługuje.

 

Podstawa prawna: https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2021/pozycja/222

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj