Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 6 czerwca 2021 roku!

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, na dotychczasowych zasadach – gdy placówki są zamknięte lub ich działanie jest ograniczone ze względu na COVID-19.

 

Przypominamy podstawowe zasady: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeśli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, np. jest na urlopie, urlopie rodzicielskim, wychowawczym, jest osobą bezrobotną. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Zobacz także

Skomentuj