Czy zostanie wprowadzony okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Czy przyszłe mamy powinny się obawiać pomysłów ZUS-u związanego z koniecznością wyczekiwania na uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego? Co to jest „kosiniakowe”?

 

Aktualnie zasiłek macierzyński przysługuje od dnia porodu i okres jego pobierania trwa przez kolejnych 20 tygodni. Otrzymuje się go w ramach urlopu macierzyńskiego. ZUS proponuje jednak, by zasiłek macierzyński został objęty okresem wyczekiwania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zasiłku chorobowego. Zmiana miałaby objąć również zasiłek opiekuńczy.

 

Okres wyczekiwania czy okres karencji?

Eksperci są zdania, że pomysł ZUS-u ma na celu uszczelnienie systemu ubezpieczeniowego i zapobieganie nadużyciom przy nabywaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego. Obecnie proponowane zmiany są na etapie konsultacji z przedsiębiorcami. Nie znamy jeszcze ich ostatecznego kształtu. Nie wiadomo na przykład, czy w przypadku zasiłku macierzyńskiego zostanie wprowadzony okres wyczekiwania, czy może okres karencji.

W sytuacji, w której dzień porodu zbiegałby się z datą zawarcia umowy o pracę, wprowadzenie okresu wyczekiwania oznaczałoby, że zatrudniona kobieta zacznie otrzymywać zasiłek macierzyński po upływie trzech miesięcy. Zmiana odłożyłaby jedynie w czasie okres otrzymywania zasiłku, ale nie wpłynęłaby na długość tego okresu. Natomiast w przypadku wprowadzenia okresu karencji, kobieta będąca w tej samej sytuacji otrzymywałaby zasiłek macierzyński również po upływie trzech miesięcy od daty porodu, ale jednocześnie o trzy miesiące zostałby skrócony czas jego pobierania.

Co będzie przysługiwało ubezpieczonej w okresie wyczekiwania?

Ze wstępnych informacji udzielonych przez przedstawicieli ZUS-u wynika, że jeśli ubezpieczona urodzi dziecko przed przepracowaniem wymaganego okresu, to w okresie wyczekiwania będzie otrzymywała tzw. kosiniakowe. Jest to świadczenie, które obecnie przysługuje osobom niemającym prawa do zasiłku macierzyńskiego.

 

Okres wyczekiwania na zasiłek macierzyński

Według propozycji ZUS-u, okres wyczekiwania na zasiłek macierzyński miałby wynosić:

  • 90 dni dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu (np. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę),
  • 180 dni dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (np. dla prowadzących działalność gospodarczą).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Zobacz także

Skomentuj