Czy jawność zarobków w Polsce jest możliwa?

Przepaść w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce jest ogromna – według danych GUS wynosi prawie 20%. Czy jest możliwe wdrożenie u nas rozwiązań, które zlikwidują lukę płacową? Komisja Europejska i Polski rząd przygotowali nowe propozycje.

 

4 marca 2021 r. Komisja Europejska przestawiła dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która ma zagwarantować równość płac dla kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę. Aby zniwelować lukę płacową pracodawcy będą zobowiązani do:

  • ujawnienia wysokości wynagrodzenia dla osób starających się o pracę poprzez podanie w ogłoszeniach o pracę informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia oraz jego przedziale,
  • udzielenia informacji na prośbę pracowników o wysokości indywidualnego poziomu wynagrodzeń oraz średniego poziomu wynagrodzenia w podziale na płeć dla pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości,
  • sporządzania sprawozdań dot. zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć i ich publikacji, jeżeli zatrudniają co najmniej 250 pracowników.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Walka z luką płacową w Polskim Ładzie PiS

Polska planuje również wdrożyć nowe rozwiązania, aby zrównać płace kobiet i mężczyzn. Jedno z nich znalazło się w Polskim Ładzie – nowym programie reform gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości, który został przedstawiony 15 maja 2021 r. Zgodnie z programem PiS duże przedsiębiorstwa będą zobligowane na żądanie pracownika do:

  • uzasadnienia powodu wypłacania określonego wynagrodzenia (w terminie 30 dni),
  • podania informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

 

Póki co, autorzy powyższych rozwiązań nie określili czy i kiedy zostaną one wdrożone do prawa krajowego.

 

Zobacz także

Skomentuj