Praca zdalna #2: Jak wypracować i gdzie umieścić regulacje dotyczące zdalnej pracy?

Czy będzie można zwolnić pracownika za odmowę pracy zdalnej lub powrotu do biura? Jakie nowe obowiązki informacyjne będą ciążyły na pracodawcach oferujących home office? Jakie zasady będą regulowały wycofanie się z pracy zdalnej?

 

Ustawodawca w projekcie wprowadzającym do Kodeksu pracy zdalną pracę, zawarł informację o tym co w szczególności musi zawierać porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową lub regulamin zawarty z przedstawicielami pracowników. Wśród informacji przekazanych pracownikom muszą się znaleźć w szczególności następujące informacje:

 • które grupy pracowników mogą być objęte pracą zdalną;
 • zgodnie z jakimi zasadami pracodawca będzie pokrywał koszty związane bezpośrednio z pracą zdalną (w tym energii elektrycznej, dostępu do internetu oraz m.in. instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi, które są niezbędne do pracy);
 • zgodnie z jakimi zasadami pracownikowi będzie należał się ekwiwalent pieniężny w przypadku, gdy wraz z pracodawcą zawrze porozumienie dotyczące zasad wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi do pracy niezapewnianych przez pracodawcę;
 • zgodnie z jakimi zasadami pracownikowi będzie należał się ryczałt, który może zastąpić pokrycie kosztów lub ekwiwalent;
 • o sposobie kontaktu między pracodawcą i pracownikiem oraz sposobie potwierdzania obecności;
 • o sposobie kontroli pracy wykonywanej przez pracownika;
 • o sposobie kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • na temat zasad przeprowadzania montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu urządzeń udostępnionych pracownikowi.

 

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy zdalnych stanowiskach

W przypadku nowozatrudnionego pracownika zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być przekazane w formie elektronicznej lub papierowej najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna on pracę. Dla takich osób zmianie ulegnie również informacja, którą pracodawca przekazuje w terminie maksymalnie 7 dni od rozpoczęcia pracy. Obecnie Kodeks pracy mówi o 5 punktach, w których zawarte są informacje – m.in. o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy czy wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Projekt przewiduje dodanie do art. 29 § 3 kolejnych dwóch punktów:

 1. określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy w ramach całej struktury organizacyjnej, w jakiej znajduje się dane stanowisko pracy zdalnej,
 2. wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnego za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania owej pracy w trybie home office.

 

Normy regulujące wycofanie się z pracy zdalnej

Każda ze stron, zarówno pracownik jak i pracodawca, będzie mogła złożyć wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej, tym samym powracając do poprzedniej formy wykonywania pracy. Będzie to możliwe w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy zdalnej. Po złożeniu takiego wniosku obie strony ustalają termin powrotu do poprzedniej formy wykonywania pracy. Nie może to jednak nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o rezygnacji z pracy zdalnej. Co ważne, pracownik może również wystąpić z takim wnioskiem po upływie 3 miesięcy. Obowiązkiem pracodawcy jest w takiej sytuacji, w miarę możliwości, uwzględnienie takiego wniosku. Inaczej jest w przypadku pracodawcy, który będzie chciał przywrócić pracownika do poprzedniej formy zatrudnienia po upływie 3 miesięcy. W jego przypadku możliwe będzie to na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego.

 

WAŻNE! W projekcie znalazł się również zapis, zgodnie z którym odmowa przez pracownika wykonywania pracy w formie zdalnej, ale również zaprzestania jej wykonywania, nie mogą stanowić przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik, który odmówi powrotu do biura nie może zostać przez pracodawcę zwolniony na tej podstawie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów dotyczących projektowanych zmian – dziś część #2 pt.: Co określa porozumienie i regulamin pracy zdalnej?  Cały cykl obejmuje pięć publikacji poświęconych następującym zagadnieniom:

 

 1. Jak wypracować i gdzie zawrzeć regulacje dotyczące pracy zdalnej?
 2. Co określa porozumienie i regulamin pracy zdalnej?
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące zdalnej pracy.
 4. Kontrola pracownika i BHP przy pracy zdalnej.
 5. Uprawnienia rodzicielskie podczas zdalnej pracy.

 

 

Zobacz także

Skomentuj