Potrącenia z wynagrodzeń #2: Granice potrąceń

Jak prawo chroni wynagrodzenia przed potrąceniami? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie wolne od potrąceń?

 

W celu ochrony wynagrodzenia stosuje się granice, określające maksymalną kwotę potrącenia oraz minimalne wynagrodzenie wolne od potrąceń. Granica określająca maksymalna kwotę potrącenia zmienia się w zależności od rodzaju należności, które będą egzekwowane.

 

Podział granic potrąceń z wynagrodzeń

Zgodnie z Kodeksem pracy, granice stosowane przy potrąceniu w wynagrodzeniu dzieli się według następujących kryteriów:

  • w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  • w przypadku egzekucji innych należności niż alimentacyjne lub potrącenia z zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Inaczej mówiąc, potrącenia należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikom nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia.

 

 UWAGA! Nagrody z zakładowego funduszu nagród, trzynastka i należności z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji w całości na pokrycie należności alimentacyjnych.

 

Granice potraceń w przypadku kar pieniężnych

Kary pieniężne podlegają potrąceniom zgodnie z Kodeksem pracy, a mianowicie potrącenie to nie może przekraczać wysokości dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4000 zł brutto. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet zaległych alimentów w kwocie 1500 zł. Pracodawca dokonał potrącenia w pełnej wysokości zaległości.

Wyliczenie maksymalnej kwoty do potrącenia:

(4000 – 548,40 – 310,64 – 233,00) x 0,6 = 1744,78 zł

Pracodawca mógł potrącić z wynagrodzenia świadczenie alimentacyjne w pełnej wysokości ponieważ nie przekraczało ono 60% wysokości wynagrodzenia netto.

 


 

autorki: Sabina Włodarz-Jarzyna, Arleta Adach

 

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów dotyczących potrąceń z wynagrodzeń – dziś część #1 zawierająca podstawowe informacje. Cały cykl obejmuje pięć publikacji poświęconych następującym zagadnieniom:

 

  1. Potrącenia z wynagrodzeń: ABC (świadczenia alimentacyjne, inne niż alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi, kary porządkowe)
  2. Granice potrąceń (wraz z wyliczeniem maksymalnej kwoty do potrącenia)
  3. Kwoty wolne od potrąceń (na przykładach)
  4. Potrącenia dobrowolne (wraz ze wzorem zgody pracownika na potrącenie)
  5. Rozwiązania w związku z Covid-19 (plus wzór oświadczenia pracownika dotyczący podwyższenia kwoty wolnej)

 

Zobacz także

Skomentuj