„ABC zatrudniania cudzoziemców 2021" - przewodnik Grant Thornton

Wiesz jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z aktualnymi przepisami?

 

Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych rośnie począwszy od 2015 roku (trend ten mocno zwyżkował po 2014 roku – odkąd na Ukrainie nastąpiło gwałtowne pogorszenie sytuacji politycznej).  Rok 2021 może być kolejnym rekordowym. Samych zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy – którzy stanowią 3/4 zagranicznej siły roboczej w naszym kraju – zarejestrowano w maju br. o prawie 40 proc. więcej, niż rok wcześniej. W tym czasie zgód na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE i zezwoleń na pobyt stały wydano odpowiednio o ponad 90 proc. i niemal 55 proc. więcej, wobec roku poprzedniego.

źródło: ZUS

 

Zatrudnianie cudzoziemców cz. 1 (.pdf, Rozmiar: 2,15 MB)

 

Polscy przedsiębiorcy masowo zatrudniają cudzoziemców

Przedsiębiorcy w Polsce najwyraźniej upatrują dla siebie szansy biznesowej w zatrudnianiu cudzoziemców. Wzrost udziału pracowników ze wspomnianej Ukrainy, czyli dominującego kierunki migracji zarobkowej do Polski, potwierdzają nie tylko statystyki ZUS-u, ale choćby wyniki „Barometru Polskiego Rynku Pracy” opracowanego przez Personnel Service. Według nich średnio aż 28% firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy, z czego w przypadku dużych podmiotów aż 45%, średnich – ok. 30%, a małych – 25%. Co ważne, prawie aż co czwarta firma w Polsce planuje zatrudnić ukraińskich pracowników w ciągu najbliższego roku! Największy popyt na pracę ze strony obywateli Ukrainy w najbliższym czasie widać w firmach z sektora przemysłowego (ok. 30%), handlowego (27%) oraz usługowego (20%).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

W których województwach zatrudnianych jest najwięcej cudzoziemców?

Według danych UDSC (Urzędu do Spraw Cudzoziemców) najwięcej pozytywnych decyzji w sprawach zatrudnienia cudzoziemców wydaje zwykle wojewoda mazowiecki i małopolski. Generalnie pośród województw o najwyższym odsetku zatrudnienia cudzoziemców znajdują się te, w których można najłatwiej znaleźć pracę – w tym sezonową i te, które mają najwyższy potencjał gospodarczy oraz te zlokalizowane najbliżej granicy z Ukrainą, a także zachodniopomorskie – z którego łatwo szukać pracy za naszą zachodnią granicą.

Zezwoleń na pobyt czasowy w przypadku kluczowej nacji pośród cudzoziemców w Polsce, czyli Ukraińców, w maju br. najwięcej wydali: wojewoda mazowiecki (1975), dolnośląski ( 1475), wielkopolski (1440), małopolski (1391) oraz śląski (975). Najmniej: wojewoda świętokrzyski (121), podlaski (156), opolski (244), warmińsko-mazurski (247) i podkarpacki (320). Równocześnie 487 zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy wydał Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, który stanowi instancję odwoławczą od decyzji wojewodów.
Zgód na pobyt długoterminowy rezydenta WE/UE w maju br. najwięcej wydał ponownie wojewoda mazowiecki (76), następnie: małopolski (66), dolnośląski (31), oraz łódzki i wielkopolski – po 15. Szef UdSC wydał w tym okresie jedno zezwolenie.
Także zgód na pobyt stały najwięcej zapadło w tym czasie w województwie mazowieckim (123), a następnie w: małopolskim (72), lubelskim (48), łódzkim (44) i zachodniopomorskim (36). Sam szef UdSC wydał 2 takie zgody.

Zatrudnianie cudzoziemców cz. 2 (.pdf, Rozmiar: 3,96 MB)

 

ABC zatrudniania cudzoziemców 2021

Ze względu na ogromny popyt ze strony polskich pracodawców na zagranicznych pracowników, eksperci Grant Thornton przygotowali dwuczęściowe kompendium wiedzy poświęcone zatrudnianiu obcokrajowców. Część pierwsza pt. „ABC zatrudniania cudzoziemców 2021” zawiera mi.in. odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co warto ustalić przed zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce?
  • Na jakiej podstawie obcokrajowcy mogą przebywać i pracować w Polsce, a kiedy nie potrzebują specjalnego zezwolenia?
  • Jakie są kryteria odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce?
  • Ile wynoszą opłaty związane ze złożeniem wniosku dotyczącego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce?
  • Jakie zadania ciążą na pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca?

 

Zarówno część pierwszą, jak i drugą, poradnika na temat zatrudniania cudzoziemców, można pobrać bezpłatnie z witryny Grant Thornton – zatrudnianie cudzoziemców 2021 >> 

 

Zapraszam do lektury, pobierania i udostępniania obu publikacji!

 

Zobacz także

Skomentuj