Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Każdy pracownik może podnosić swoje kwalifikacje, jednak tylko nielicznym przysługuje urlop szkoleniowy. Sprawdź jakie trzeba spełniać warunki, żeby móc skorzystać z urlopu szkoleniowego.

 

Urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny do punktualnego stawienia się na obowiązkowe zajęcia, a także na czas ich trwania, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe czyli zdobywa lub uzupełnia wiedzę oraz umiejętności za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

 

 UWAGA! Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w trakcie nauki. Jeżeli w pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop przepada.

 

Pracodawca – jeśli ma taką wolę – może dodatkowo pokryć opłaty m.in. za: kształcenie pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe, jego przejazdy, podręczniki czy zakwaterowanie.

 

Urlop na żądanie – tylko na wyjątkowe okoliczności?

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj