Brak wdrożenia PPK - czy da się uniknąć kary?

Jak wysokie sankcje grożą za brak wdrożenia PPK? Czy można uniknąć kary za brak PPK? Czy posiadanie umowy o PPK jest obowiązkowe?

 

Niemal 700 tysięcy przedsiębiorców jest zagrożonych karami za niewdrożenie w swoich firmach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedsiębiorcy, którzy spóźniają się z wdrażaniem PPK, mogą spodziewać się pisemnego wezwania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Pisma mają być wysyłane do firm już od września tego roku.

 UWAGA! Możliwe, że pisma będą dostarczane za pośrednictwem elektronicznego systemu ZUS, a nie – jak było do tej pory – w formie papierowej. Projekt ustawy dotyczący tej zmiany jest aktualnie procedowany w Senacie.

 

Brak PPK – jakie kary dla pracodawców?

Jeśli ostrzeżenie wysłane do pracodawcy z PFR nie przyniesie skutków, podmiot zatrudniający – zgodnie z art. 106 ustawy o PPK – musi się liczyć z karą w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. To potencjalnie wysokie obciążenie, szczególnie dla firm, które ucierpiały w związku z pandemią koronawirusa.

 

Co zrobić, by uniknąć kary za brak PPK?

Najlepszym sposobem na uniknięcie kary jest oczywiście stosowanie się do przepisów ustawy o PPK i przestrzeganie terminów realizacji poszczególnych kroków wdrażania PPK. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności związanych z otrzymywaniem ostrzeżeń ze strony PFR.

Jeśli dojdzie jednak do sytuacji, w której do przedsiębiorcy trafi pisemne wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, najlepiej będzie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w piśmie. W ciągu 30 dni od jego otrzymania należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną przez Polski Fundusz Rozwoju instytucją finansową lub przekazać do PFR informację o zawarciu umowy o zarządzanie z inną instytucją finansową.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat PPK lub potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym?

Skorzystaj z outsourcingu płac i kadr w Grant Thornton >> 

 

Czy umowa o PPK jest obowiązkowa?

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się IV etap wdrażania PPK, co oznacza, że do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązane są wszystkie firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę, w tym mikroprzedsiębiorstwa. Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się jedynie wobec firm, w których wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK. Jeśli jednak choć jedna osoba zatrudniona chce oszczędzać w PPK, pracodawca musi wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie.

 

Nierealny termin wdrożenia PPK dla zagranicznych podmiotów?

Asystent, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj