Alert! Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych opublikowana!

Co się zmieni za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych już wkrótce? Pigułka informacyjna.

 

W Dzienniku Ustaw 3 września br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wśród najważniejszych zmian jakie zawiera nowelizacja ww. ustawy znajdują się:

  • skrócenie okresów, w których płatnik może sporządzić korekty informacji ZUS IWA,
  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,
  • nowe zasady zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
  • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

 

Część spośród ww. przepisów wchodzi w życie 18 września 2021 roku.

Z treścią przepisów można zapoznać się pod tym adresem: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1621

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?

Skorzystaj z outsourcingu płac i kadr w Grant Thornton >> 

 

oprac. The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj