Czy wróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Kiedy rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy wskutek zakażeń wirusem Sars-CoV-2 zostanie zamknięta placówka, do której posyłają swoje dziecko? Przypominamy najważniejsze informacje.

 

Mimo trwającego stanu epidemii ogłoszonego na terytorium Polski, 1 września 2021 roku uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej, a młodsze dzieci do żłobków i przedszkoli. Media nieustannie donoszą o narastającej czwartej fali zakażeń koronawirusem. Przypominamy więc, czy rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu COVID-19 oraz kto i kiedy może z niego skorzystać – odpowiedzi poniżej.

 

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony tzw. specustawą, tj. ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako dodatkowe świadczenie z powodu COVID-19 przysługujące rodzicom/opiekunom po to, by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

 

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przywrócony w trwającym roku szkolnym?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie jednej z redakcji podało, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To rozwiązanie może zostać ponownie wprowadzone w przypadku wzrostu liczby zakażeń i zamykania placówek w związku z COVID-19. Obecnie sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana i na tę chwilę nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

 

W jakiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Obecnie rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, aby opiekować się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza ich dziecko,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani (z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, który opiekuje się dzieckiem),
 • małżonkiem lub rodzicem wspólnego dziecka w przypadku porodu lub choroby partnera, który stale opiekuje się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie tej opieki,
 • małżonkiem lub rodzicem wspólnego dziecka stale opiekującego się tym dzieckiem, w przypadku pobytu partnera w szpitalu albo innej placówce leczniczej,
 • dzieckiem z niepełnosprawnością w określonych przypadkach,
 • chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 18 lat,
 • chorym dzieckiem,
 • innym, niż dziecko, chorym członkiem rodziny.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania zwolnień chorobowych pracowników czy prowadzenia innych spraw kadrowych lub płacowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj