Nakładanie się zwolnień lekarskich - co wtedy?

Czy nałożenie się zwolnień lekarskich oznacza podwójne świadczenie? Czy obecnie istnieje możliwość nakładania się L-4? Co, jeśli zajdzie taka sytuacja?

 

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawianiu zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim regulują zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich. Co mówią?

 

Dwa L-4 równocześnie i co dalej?

Na podstawie wystawionego przez lekarza zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. W szczególnych przypadkach może zdarzyć się tak, że etatowiec w tym samym czasie z innych powodów staje się niezdolny do pracy. W związku z tym zachodzi sytuacja, w której będą się nakładać zwolnienia lekarskie wystawione przez różnych medyków. Zgodnie z prawem taka sytuacja ma prawo się zdarzyć i tym samym stanowi podstawę do wypłacenia zatrudnionemu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Jednak generalnie nakładanie się zwolnień lekarskich na siebie, dotyczących jednego pracownika, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

 

Należy mieć na uwadze, że lekarz ma prawo do wystawienia ZLA nie tylko od dnia wizyty w gabinecie, ale również cztery dni do przodu (jest to możliwe, gdy następnego dnia po wizycie wypada dzień wolny od pracy lub jeżeli wizyta odbywa się w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy) jak również trzy dni wstecz (np. gdy wizyta u specjalisty nie była od razu dostępna).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Czy podwójne zwolnienie lekarskie to podwójne świadczenia?

Przepisy wskazują, że jeśli pracownikowi wystawiono zwolnienia lekarskie, które się pokrywają nie otrzyma on podwójnych świadczeń. Natomiast przysługuje mu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wysokości wynikającej z   d r u g i e g o   zwolnienia lekarskiego.

Obecnie w związku z tym, że zwolnienia lekarskie są wystawiane w formie elektronicznej (tj. e-ZLA), a medyk jest w stanie zweryfikować czy pacjent posiada wystawione przez innego specjalistę aktualne L4, występuje dużo mniej przypadków nakładania się okresów zwolnień lekarskich.

 

Lekarz wystawiający e-ZLA nie może zweryfikować danych osobowych innego medyka, który wystawiał poprzednie zwolnienie lekarskie.

 

Przeczytaj również 👉 Zmiany związane z wprowadzeniem e-ZLA 👈

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj