Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jakie zmiany od 2022 roku?

Jakie będą daty obowiązywania ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku? Czy brak zapłaty składek ZUS będzie skutkował ustaniem tytułu do ubezpieczenia chorobowego?

 

Obecnie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zależy od daty, która została wskazana we wniosku do ZUS, natomiast brak zapłaty składek ZUS lub zapłacenie ich w nienależytej wysokości powoduje wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego.

 

Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się moment objęcia i rezygnacji z ubezpieczenia dobrowolnego. Zgodnie z art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo chorobowym następuje od dnia wskazanego odpowiednio w zgłoszeniu nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone w ZUS.

 

Oznacza to, że od nowego roku ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu do dnia wyrejestrowania, przy czym będzie się liczyć data wpływu wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym do ZUS.

 

UWAGA! Spóźnienie z opłatą składek nie spowoduje – tak jak do tej pory – ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, a podstawą do ustania ubezpieczenia będzie wyłącznie złożenie właściwego dokumentu (ZUS ZWUA) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania składek ZUS czy prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj