Kończy się czas na wnioskowanie o Mały ZUS Plus dla nowych beneficjentów!

Przedsiębiorcy chcący pierwszy raz skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus mają czas na zgłoszenie się do ZUS-u tylko do 31 stycznia 2022 roku!

 

Mały ZUS plus to dobrowolna ulga umożliwiająca najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązująca od 1 lutego 2020 roku. Zasadniczo jest przeznaczona dla przedsiębiorców, których:

  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
  • działalność gospodarcza była prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni.

Z Małego ZUS-u Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w przeciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Chcesz wiedzieć więcej? >> TUTAJ także pisaliśmy o uldze Mały ZUS Plus <<

 

 WAŻNE! Przedsiębiorca, który chce zostać beneficjentem programu Mały ZUS Plus powinien pamiętać o tym, że dotyczy on jedynie składek na ubezpieczenie społeczne (liczonych proporcjonalnie do dochodu), natomiast składka zdrowotna musi być opłacana w pełnej wysokości.

 

Pierwszy wniosek o Mały ZUS Plus do 31 stycznia 2022 roku!

Przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą i pierwszy raz chcą zacząć korzystać z ulgi wynikającej z Małego ZUS-u Plus (pod warunkiem, że spełniają przesłanki dotyczące uzyskania bonifikaty) mają czas na zgłoszenie się do końca stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie niezbędnej dokumentacji po terminie (po 31 stycznia 2022 r.) będzie skutkowało niemożnością skorzystania z opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez cały 2022 rok.

 

 Osoby, które w 2021 r. korzystały z ulgi Mały ZUS Plus oraz w dalszym ciągu spełniają warunki do jej otrzymywania, nie mają obowiązku ponownego zgłoszenia do ZUS-u.

 

 

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS-u, żeby skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorcy chcący opłacać Mały ZUS Plus powinni przekazać do ZUS-u:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń z  kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 – w przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2021 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z Małego ZUS Plus,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72– w przypadku gdy 31 grudnia 2021 roku zakończył okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy,
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

 

Ponadto obowiązkiem każdego przedsiębiorcy korzystającego w 2022 roku z programu Mały ZUS Plus jest złożenie dodatkowych dokumentów  rozliczeniowych, tj. ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II. do 20 lutego 2022 r. wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r. (czyli ZUS DRA bądź ZUS RCA).

 

 Należy dodatkowo pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. został wprowadzony obowiązek składania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA lub ZUS RCA) do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń z ZUS-em czy prowadzenia spraw kadrowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj