Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy

Procesy reorganizacji spółek mogą wpływać na kwestie pracownicze. Jak zatem ma się przekształcenie spółki, połączenie, podział czy aport do terminów i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w relacji pracodawca-pracownik?

 

W ramach procesu planowania reorganizacji spółek – takich jak przekształcenie, połączenie, podział czy aport – warto pamiętać o analizie wpływu podejmowanych działań na kwestie pracownicze. Jedną z kluczowych spraw powinno być ustalenie czy w danej sytuacji dojdzie do przejścia zakładu pracy. Z tego bowiem faktu wynika cały szereg ewentualnych konsekwencji na gruncie Kodeksu pracy. Dotyczą one m.in. takich kwestii, jak:

  • konieczności zawiadomienia pracowników o zmianach właścicielskich,
  • konieczności zawierania aneksów do umów o pracę,
  • możliwość ew. wypowiadania umów o pracę przez pracowników za 7-dniowym uprzedzeniem, w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy,
  • konieczności podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

 UWAGA! Przekształcenie skutkuje jedynie zmianą formy prawnej pracodawcy, a pracownicy spółki przekształcanej lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – z momentem przekształcenia – stają się pracownikami spółki przekształconej. W tej sytuacji nie dochodzi do przejścia zakładu pracy.
Jednakże w procesach połączeń i podziałów spółek oraz w przypadku aportu przedsiębiorstwa dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

 

Właściwe zaplanowanie reorganizacji spółki, z uwzględnieniem wynikających z Kodeksu pracy terminów i obowiązków wobec pracowników, pozwala na uczynienie zadość wszystkim obowiązkom formalno-prawnym. Szczegóły na ten temat znajdziesz w artykule Kancelarii Prawnej Grant Thornton pt. >>

 Procesy przekształceń, połączeń, podziałów i aportów – kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy? << Polecamy!

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także