Minimalne wynagrodzenie ostro w górę - wyniesie co najmniej 3416,30 zł!

Wczoraj GUS podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia za I kw. br. – punktu wyjścia do wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Waloryzacja ma być rekordowa – aż o ok. 400 zł, a do tego pierwszy raz w historii ma nastąpić dwukrotnie!

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał wczoraj (11 maja) dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. – wyniosło ono 6235,22 zł. W praktyce wartość ta jest skorelowana z wysokością minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok kalendarzowy i oznacza, że w 2023 roku – jak wyliczył Dziennik Gazeta Prawna – minimalna pensja będzie musiała wynieść co najmniej 3416,30 zł brutto. Będzie to rekordowy wzrost r/r – aż o 406,30 zł (wcześniej tylko w latach 2019/2020 nastąpił wzrost o 350 zł, a przeciętnie oscylował w okolicach 100 zł r/r).

Teraz – do 15 czerwca br.rząd powinien przedstawić Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję wartości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na nadchodzący rok. Następnie, w ciągu 30 dni, RDS powinna wysunąć swoje propozycje. W dalszym rzędzie członkowie Komisji Trójstronnej (rządu, związkowców i przedsiębiorców) będą w tej sprawie negocjować. Rozmowy mogą trwać nawet do jesieni. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, rząd będzie musiał ustalić wysokość przyszłorocznych minimalnych stawek wynagrodzenia samodzielnie, w terminie do 15 września br., kiedy to powinien je podać do publicznej informacji.

 

Dla przypomnienia podajemy, jak wartość minimalnego wynagrodzenia kształtowała się w poprzednich 10 latach:

 • w 2012 r. – 1500 zł lub 1200 zł w pierwszym roku pracy (tj. 80% min. wynagrodzenia)
 • w 2013 r. – 1600 zł lub 1280 zł w pierwszym roku pracy (j/w);
 • w 2014 r. – 1680 zł lub 1344 w pierwszym roku pracy (j/w);
 • w 2015 r. – 1750 zł lub 1400 zł w pierwszym roku pracy (j/w);
 • w 2016 r. – 1850 zł lub 1480 zł w pierwszym roku pracy (j/w);
 • w 2017 r. – 2000 zł;
 • w 2018 r. – 2100 zł;
 • w 2019 r. – 2250 zł;
 • w 2020 r. – 2600 zł;
 • w 2021 r. – 2800 zł;
 • w 2022 r. – 3010 zł.

 

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku

Najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych, również uzależniona m.in. od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r., prognozowanego wskaźnika inflacji czy PKB, wzrośnie co najmniej o 2,70 zł, tj. do wartości 22,40 zł (obecnie 19,70 zł).

Warto mieć na uwadze, że minimalne wynagrodzenie ma wpływ na wiele wskaźników w ramach stosunku pracy – m.in. na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych czy minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ale także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne niektórych grup ubezpieczonych.

 

Dwukrotna waloryzacja minimalnej płacy w 2023 roku!

Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w przyszłym roku czekają nas najpewniej dwie waloryzacje minimalnego wynagrodzenia za pracę, ze względu na wskaźnik inflacji przekraczający 5%. Przepisy mówią bowiem, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Wspominała o tym już 28 kwietnia na antenie TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg: – Waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023, a wynika to [z tego], że w ustawie jest zapisane, że jeżeli wskaźnik inflacji będzie wyższy niż 5 proc., a we wskaźnikach jest przewidziane, że będzie to 7,8 proc. to, że będzie to dwukrotnie.

 

Obrady zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Już trzy dni temu (9 maja) obradował zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Podczas tego spotkania, jak podaje OPZZ, partnerzy społeczni „ocenili m.in. zaproponowane przez rząd wskaźniki makroekonomiczne oraz wpływ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na plan finansowy państwa, wysokość deficytu, planowane wydatki i dochody”.

Rządowy plan zakłada tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku na poziomie 3,8%, natomiast w 2023 roku – na poziomie 3,2%. W kolejnych latach krajowa gospodarka ma rosnąć w tempie 3,0% oraz 3,1%. Inflacja w całym 2022 ma wynieść 9,1%, a w roku 2023 – 7,8%.

Przedstawiciele zespołu RDS zawnioskowali o przedstawienie przez stronę rządową dodatkowych analiz odnośnie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, a także poprosili o wyjaśnienie, jaki mechanizm będzie kształtował dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku.

Podczas wstępnych negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia w zakresie minimalnego wynagrodzenia na rok 2023. Rozmowy mają być kontynuowane podczas kolejnych posiedzeń.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za OPZZ, portalsamorzadowy.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także