Powstaje Centralna Informacja Emerytalna - co ma zmienić?

Państwo chce pokazać Polakom ich przyszłe emerytury. Jak? Tworząc Centralną Informację Emerytalną, dzięki której każdy z nas będzie mógł sprawdzić jaki poziom życia czeka go na emeryturze. Czy to podniesie świadomość finansową w narodzie?

 

Rząd zamierza stworzyć Centralną Informację Emerytalną (CIE), czyli system dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oceniają CIE jako przydatne narzędzie, ale tym samym zaznaczają, że potrzebne jest dalsze zwiększanie edukacji finansowej Polaków.

 

Czym będzie Centralna Informacja Emerytalna?

  • Centralna Informacja Emerytalna ma gromadzić informacje o oszczędnościach emerytalnych zgromadzonych we wszystkich filarach: ZUS, KRUS, OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK.
  • Celem autorów projektu jest stworzenie narzędzia, które umożliwi dostęp do danych emerytalnych jednym kliknięciem.
  • Kluczowym celem Centralnej Informacji Emerytalnej jest wspieranie i upowszechnianie edukacji ekonomicznej oraz zwiększanie poziomu oszczędności emerytalnych wśród obywateli.

 

Jak będzie działać CIE?

Centralna Informacja Emerytalna umożliwi użytkownikowi, po zalogowaniu m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, wykonywanie działań na środkach i kontach produktów emerytalnych (np. zmiana beneficjenta, aktualizacja danych osobowych), odbieranie i przekazywanie informacji do instytucji emerytalnych, a także symulację różnych scenariuszy emerytalnych. Poza informacją i prognozą przyszłej emerytury, CIE ma oferować także kalkulatory pozwalające sprawdzić skutek opóźnienia przejścia na emeryturę lub zwiększenia oszczędności.

 

„Być może świadomość niskich środków zgromadzonych na kontach emerytalnych będzie działała stymulująco na ubezpieczonych, zachęcając ich do dłuższej aktywności zawodowej. Nie zmienia to naturalnie faktu, że konieczna jest kompleksowa reforma systemu emerytalnego. Dodatkowo zwracamy uwagę na konieczność dalszego zwiększania edukacji finansowej obywateli w zakresie bezpieczeństwa emerytalnego” – wskazuje ZPP.

 

 Projekt CIE powstaje dzięki ścisłej współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Polskim Funduszem Rozwoju. Wprowadzenie tego unikalnego na skalę światową systemu planowane jest w II kwartale 2023 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej pracowników? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także