Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zmieni się w 2023 roku dwukrotnie. Ile wyniesie, w zależności od wymiaru etatu?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie dwukrotnie. Procedura dwukrotnego podnoszenia minimalnej płacy oraz stawki godzinowej wynika z przepisów art. 3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Głosi on, że jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik cen (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W związku z powyższym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku wyniesie:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 3490 zł brutto – oznacza to wzrost o 480 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 r.,
 • 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 3600 zł brutto – oznacza to wzrost o 590 zł w stosunku do najniższej płacy obowiązującej w 2022 r.

 

Tym samym minimalna stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych w 2023 roku wyniesie:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 22,80 zł brutto – wskazuje to na wzrost o 3,10 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2022 r.,
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., 23,50 zł brutto – co oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 2023 a wymiar etatu

Minimalne wynagrodzenie za pracę, w zależności od wymiaru etatu w 2023 r., wyniesie:

od stycznia do czerwca 2023 r.:

 • 1/1 etat: 3 490 zł
 • ¾ etatu: 2 617.50 zł
 • ½ etatu: 1 745,00 zł
 • 1/3 etatu: 1 163,33 zł
 • ¼ etatu: 872,50 zł

od lipca do grudnia 2023 r.:

 • 1/1 etat: 3 600 zł
 • ¾ etatu: 2 700 zł
 • ½ etatu: 1 800 zł
 • 1/3 etatu: 1 200 zł
 • ¼ etatu: 900 zł

 

Rząd przewiduje, że od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast od lipca 2023 r. już 51,9%.

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także