Świadczenie urlopowe i odpis na ZFŚS w 2023 roku

W 2023 roku podstawa naliczania odpisu na ZFŚS oraz wysokość świadczenia urlopowego pozostaną na takim poziomie, jak w 2022 roku. Przypominamy ile wynoszą, zależnie od warunków pracy oraz od wieku zatrudnionego.

 

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy, którzy na 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa,

a także wszyscy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

 

Ile wyniosą odpisy na ZFŚS w 2023 roku?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego, w wysokości zależnej od przeciętnej liczby zatrudnionych. Naliczając kwotę odpisu uwzględnia się przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych, skorygowaną na końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby pracowników. O tym, czy pracodawca powinien utworzyć – bądź nie – ZFŚS decyduje stan zatrudnienia na 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

W 2023 roku podstawa naliczania odpisu nie ulegnie zmianie, zatem kwota – tak samo jak w 2022 roku – wyniesie 4434,58 zł. W związku z powyższym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku będą wynosiły:

  • 1662,97 zł – na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,
  • 2217,29 zł – na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

Jeśli chodzi o pracowników młodocianych, kwoty na ZFŚS w 2023 roku będą następujące:

  • 221,73 zł – na młodocianego w I roku nauki,
  • 266,07 zł – na młodocianego w II roku nauki,
  • 310,42 zł – na młodocianego w III roku nauki.

 

 WAŻNE! Jeżeli w danym zakładzie pracy nie ma układu zbiorowego, ani obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany każdego roku maksymalnie do 31 stycznia przekazywać pracownikom informację o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy.

 

Ile wyniesie świadczenie urlopowe w 2023 roku?

Dofinansowanie do urlopów pracowników przyznawane przez niektórych pracodawców nie jest obowiązkiem wobec zatrudnionych, ale dobrą wolą płatnika składek. Jeżeli pracodawca się na takie rozwiązanie zdecyduje, wówczas – zależnie od wielkości firmy – pomoc taka będzie wypłacana jako „dofinansowanie z ZFŚS” lub jako „świadczenie urlopowe”.

Wysokość świadczenia urlopowego za 2023 rok również się nie zmieni, jak już wspomnieliśmy. Jego maksymalna wysokość dla etatowca, zależnie od jego warunków pracy, będzie się kształtowała w następujący sposób:

  • 1622,97 zł – dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy na pełny etat
  • 2217,29 zł – dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach pracy na pełny etat.

 

 UWAGA! W przypadku „niepełnoetatowca” wysokość kwoty świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. >> „Świadczenie urlopowe a dofinansowanie do urlopu pracownika z ZFŚS” <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także