Czy pracownik zdalny może podlegać kontroli trzeźwości?

MRiPS odpowiada: „to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia”.

 

Resort rodziny przygotował opracowanie dotyczące wątpliwości z zakresu pracy zdalnej, z jakimi zgłaszają się pracownicy i pracodawcy >> Praca zdalna – pytania i odpowiedzi <<. W tym odnośnie kontroli trzeźwości zdalnych pracowników.
Przypominamy – nowe regulacje odnośnie zdalnej pracy wejdą w życie już 7 kwietnia br. Zawarte są w ustawie z 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Czy pracownicy zdalni kwalifikują się do kontroli trzeźwości przez pracodawców?

Według resortu rodziny „nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przesłanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu„. Resort uważa, że „kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia„. Tymczasem – jak podaje MRiPS – „co do zasady praca zdalna jest wykonywana przez pracowników za pomocą urządzeń teleinformatycznych i nie niesie za sobą wysokiego ryzyka dla zdrowia, życia czy mienia„.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie obliczeń składek ZUS? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Decyzja odnośnie kontroli trzeźwości zdalnych pracowników pozostaje w gestii pracodawcy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stwierdza – mimo powyższych wątpliwości co do zasadności kontrolowania trzeźwości zdalnych pracowników – że „gdyby jednak pracownicy wykonujący pracę zdalną spełnili przesłanki zawarte we wprowadzanych przepisach, mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą, bo to pracodawca ustala grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzenia„. Tym samym rozwiązuje wszelkie wątpliwości, pozostawiając kwestię decyzji po stronie pracodawców.

 

SPRAWDŹ także inne nasze publikacje dotyczące pracy zdalnej:

 

 

oprac. HZK za MRiPS

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także