Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Czy pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną z więcej niż jednego miejsca? Czy może to być na przykład kawiarenka internetowa?

 

Ustawa z 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie 7 kwietnia br. Wielu pracowników i pracodawców zgłasza jednak wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania najnowszych regulacji. MRiPS postanowiło je rozwiać w opublikowanych niedawno >> Pytaniach i odpowiedziach <<. Poniżej dwa spośród nich, dotyczące miejsca wykonywania pracy zdalnej.

 

Czy pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną z więcej niż jednego miejsca?

Jak wyjaśnia MRiPS, zawarta w art. 6718 § 1 Kodeksu pracy definicja pracy zdalnej nie wyklucza możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej z różnych miejsc, o ile będą one każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Nie ma zatem przeszkód, by pracownik w oświadczeniu składanym pracodawcy o posiadaniu przez siebie odpowiednich warunków do wykonywania pracy zdalnej, wskazał dwa czy trzy miejsca wykonywania tej pracy (np. własne mieszkanie/dom, dom rodziców czy domek letni).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną np. z kawiarenki internetowej?

MRiPS przypomina, że miejscem wykonywania pracy zdalnej powinno być każdorazowo miejsce wskazane przez pracownika, a następnie uzgodnione z pracodawcą (czyli przez niego zaakceptowane przez niego). Zwykle jest nim miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce (lub miejsca), na które pracodawca wyraził zgodę – zawsze powinno być ono przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy. Nie ma przeszkód, żeby pracodawca i pracownik uzgodnili, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę.

 

– Podczas podejmowania decyzji pracodawca powinien wziąć pod uwagę m.in. warunki techniczne czy kwestie dotyczące bezpieczeństwa i poufności informacji, jakie będą panowały w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Jeżeli pracownik zaproponuje kawiarenkę, a pracodawca ją zaakceptuje, wówczas pracownik może pracować także z kawiarenki – wyjaśnia Marta Romanowska, Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton.

 

SPRAWDŹ także inne nasze publikacje dotyczące pracy zdalnej:

 

 

 

oprac. HZK za MRiPS

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także