Rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2024 roku?

Prognoza Federacji Przedsiębiorców Polskich: wymagany ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej wyniesie w przyszłym roku 4254,40 zł, a minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. Oznacza to średnioroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia o 709,40 zł brutto.

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich, opierając się o prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w przyjętym 24 kwietnia br. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 obliczyła, że minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa wzrosną o 20%.

 

„Zgodnie z obliczeniami FPP, wymagany ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. (…) Pracownik zarabiający płacę minimalną otrzymałby w ujęciu średniorocznym 709,40 zł brutto podwyżki swego miesięcznego wynagrodzenia” – poinformowała Federacja Przedsiębiorców Polskich w komunikacie z 27 kwietnia br.

Podwójna rekompensata wzrostu cen w płacy minimalnej

Według ekspertów FPP tak wysoki wzrost płacy minimalnej wynika głównie z mechanizmu tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje wysokość prognozowanej inflacji w przeszłości z tą faktycznie odnotowaną. Jak wyjaśnia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP „w teorii wskaźnik weryfikacyjny służy zrekompensowaniu pracownikom skutków inflacji w przypadku, gdyby okazała się większa niż oczekiwano. W rzeczywistości jednak taka rekompensata nastąpiła już wcześniej, gdyż w poprzednim roku rząd ustalił znacznie wyższy poziom płacy minimalnej niż wynikało to z algorytmu ustawowego”. Kozłowski dodał, że mechanizmy zapisane w ustawie nie uwzględniają wcześniejszej rekompensaty, co prowadzi do występowania zjawiska podwójnego rekompensowania wzrostu cen w płacy minimalnej.

 

Ponownie dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

W przyszłym roku, w związku z wysoką inflacją, również trzeba się spodziewać dwukrotnej zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli w ustawie budżetowej prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przekracza 105%, to należy ustalić dwa terminy zmiany płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

 Obecnie płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie wynosić 23,50 zł.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

autorzy: Monika Rosa, Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także