Alert! Tylko do dziś można zgłaszać do ZUS konkursowe projekty poprawiające BHP w firmach!

Pula środków na dofinansowanie projektów poprawiających BHP w firmach wynosi 100 milionów złotych. Wnioskodawcy mogą uzyskać do 300 tysięcy złotych jednorazowego wsparcia.

 

ZUS w marcu br. zaprosił płatników składek do udziału w konkursie na dofinansowanie działań służących poprawie BHP (konkurs nr 2023.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r.). Zgłoszenia można było nadsyłać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku, tj. do dziś.

Głównym celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym – powiedziała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. Wszystkie projekty, które skupiają się na poprawie warunków pracy, redukcji ryzyka wypadków lub chorób zawodowych, a także zmniejszeniu negatywnego wpływu czynników ryzyka na stanowiska pracy, mogą liczyć na dofinansowanie. Różnorodność działań w jednym projekcie jest mile widziana, pod warunkiem, że przyczyniają się one do zmniejszenia lub eliminacji ryzyka na stanowiskach pracy.

 

 Wybranie dofinansowanych projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności pracowników do wykonywania swoich zawodów przez cały okres ich aktywności zawodowej.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

O jaką kwotę można wnioskować w konkursie na poprawę warunków BHP?

Minimalna kwota dofinansowania, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy, wynosi 10 tysięcy złotych. Maksymalna kwota wsparcia z ZUS nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości projektu i nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych.

 

 Płatnicy składek zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania muszą spełniać określone kryteria, w tym nie zalegać ze składkami i podatkami oraz nie znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie może być przyznane nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Gdzie składać wnioski konkursowe?

Wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganą dokumentacją, należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem: www.zus.pl/prewencja oraz w BIP ZUS.

 

 Podstawa prawna: ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. HZK za dotacjezus.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także