Czy po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego należy wykonywać badania lekarskie i szkolenia BHP dla pracowników?

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na obowiązki pracodawcy dotyczące badań lekarskich i szkoleń BHP. Co i jak się zmieni?

 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, w tym wykonać badania okresowe i obowiązkowe szkolenia w zakresie BHP.

 

 PRZYPOMINAMY! 1 lipca br. planowane jest zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonego 12 maja 2022 roku w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Poniższa zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, opublikowanego 2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji (>> TUTAJ <<).

 

Badania okresowe po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z zapisami art. 12a Tarczy Antykryzysowej 4.0 obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich został zawieszony. Pierwotnie orzeczenia lekarskie wydane przed epidemią w ramach badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., miały zachowywać ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, jednak później termin ten został wydłużony do 180 dni.

Sprawdź co jeszcze powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy >> Koniec stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 a obowiązki pracodawców i pracowników <<

 

Szkolenia BHP po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Ponadto, zgodnie z art. 12e ww. ustawy, w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Zatem po odwołaniu stanu zagrożenia pracodawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.

 

 Po odwołaniu zarówno stanu zagrożenia epidemicznego, jak i stanu epidemii, stracą moc przywołane przepisy, a pracodawcy będą ponownie zobowiązani do skierowania pracowników na szkolenia BHP i badania lekarskie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także