Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi?

Urlop udzielany jest na podstawie wniosku pracownika, jednak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu we wskazanym przez pracownika terminie ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy lub ze względu na szczególne potrzeby wymagające obecności pracownika w pracy.

 

Zgodnie z art. 152 Kodeku pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Wymiar urlopu wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Urlop powinien zostać wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo.

 

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca na wniosek pracownika. Jednak ostateczna decyzja o udzieleniu urlopu należy do pracodawcy, który z powodu szczególnych potrzeb może się nie zgodzić na zaproponowany przez pracownika termin. Jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy lub jeżeli obecność pracownika jest szczególnie istotna, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego. Wtedy należy wspólnie ustalić termin inny termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

 

Ponadto, zgodnie z art. 164 Kodeksu pracy, istnieje również możliwość przesunięcia terminu zaplanowanego urlopu. Może to nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Przepis ten nie precyzuje „szczególnych potrzeb pracodawcy” – będą one każdorazowo zależały od specyfiki zakładu pracy.

 

Z jakich innych dni wolnych mogą skorzystać pracownicy gdy wymaga tego nagła sytuacja? Pisaliśmy o tym tutaj >> Już od 26 kwietnia dwa nowe rodzaje dni wolnych od pracy. Co je charakteryzuje? <<

To może urlop na żądanie?

Warto również zauważyć, że pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu na żądanie. Zgodnie z art. 1672 „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Urlop ten wykorzystywany zazwyczaj jest w wyjątkowych i nieprzewidzianych sytuacjach dla pracownika. Ten rodzaj urlopu jest również udzielany na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

 

O urlopie na żądanie szczegółowo pisaliśmy tutaj >> Urlop na żądanie tylko na wyjątkowe okoliczności <<

 Pamiętaj! Urlopu zawsze udziela pracodawca, więc pracownik nie może samodzielnie zdecydować o terminie urlopu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także