Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP

Na jakich warunkach pracodawcy przysługuje 36 miesięcy zwolnienia ze składek na FP i FGŚP, opłacanych za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, rodzicielskim czy macierzyńskim lub na warunkach macierzyńskiego?

 

Przywilej zwolnienia z opłacania składek na FP oraz FGŚP przez 36 miesięcy przysługuje tym pracodawcom (oraz innym jednostkom organizacyjnym), którzy udzielili zatrudnionej osobie:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu wychowawczego,
  • lub urlopu rodzicielskiego

o ile po zakończeniu któregoś z powyższych urlopów dana osoba wróciła do pracy u tego samego pracodawcy.

 

W przypadku pojęcia zatrudnienia przez danego pracownika u nowego pracodawcy, nie zachodzi prawo do zwolnienia z opłacania składek na wspomniane fundusze (czyli pracodawca nie skorzysta ze zwolnienia za pracownika, który wykorzystał urlop np. wychowawczy u poprzedniego pracodawcy, ponieważ uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje tylko temu pracodawcy, który udzielił urlopu).

 

 Istnieje jednak wyjątek od powyższej zasady – dotyczy sytuacji przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. W takim przypadku nowy pracodawca przejmuje prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy, włącznie z prawem do pełnego zwolnienia lub jego kontynuacji.

 

Jak liczony jest okres 36 miesięcy zwolnienia ze składek na FP i FGŚP?

36 miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na FP oraz FGŚP obejmuje czas po zakończeniu urlopu i powrocie pracownika do pracy. Taką interpretację przyjął ZUS w publikacji zatytułowanej „Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy”. Również wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 7 lipca 2015 roku (sygnatura: III AUa 887/14) podtrzymuje to stanowisko.

 

Podsumowując – zwolnienie na 36 miesięcy z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje tylko temu pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego, macierzyńskiego / na warunkach macierzyńskiego lub rodzicielskiego zatrudnianej osobie i do którego ta osoba wróciła po ww. urlopie. Jeżeli po zakończeniu urlopu taka osoba podejmie pracę u innego pracodawcy – nowy pracodawca nie może skorzystać z omawianego przywileju. Chyba, że przejął danego pracownika z art. 231 KP.

– Marta Romanowska, Koordynator projektów w zespole Excellence Centre, Outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

 

oprac. HZK za INFORFK.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także