Wkrótce nowe obowiązki dla pracodawców! 

17 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jakie przyniesie zmiany w obowiązkach pracodawców?  

 

17 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie to podaje minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z 18 października 2023 r., Dz. U. poz. 2367). Wskutek ww. zmian w przepisach, pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą zobowiązani do  ewentualnego doposażenia stanowisk pracy z monitorami ekranowymi, które zostały utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

Doposażenie stanowisk pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawcy będą musieli zagwarantować pracownikom korzystającym z laptopów (pracującym na przenośnych systemach przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku) przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy: 

  • stacjonarny monitor ekranowy 

lub

  • podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika 
  • oraz dodatkową klawiaturę i mysz, a na życzenie pracownika – także np. podnóżek.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Kancelarii Prawa Pracy Grant Thornton >> Nowe wymagania BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe <<

 

Wybór 1 lub 2 rozwiązania, mającego polepszyć komfort pracy pracownika, będzie należał do pracodawcy. 

 

 Rozporządzenie podaje szczegółowe wymagania względem monitora ekranowego, jego ustawienia, konstrukcji klawiatury, stołu, krzesła i oświetlenia, tak by praca nie powodowała nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz nie była źródłem zagrożeń dla pracownika.

 

Dodatkowe wyposażenie przy pracy zdalnej? 

Znowelizowane przepisy nie wskazują wprost, czy obowiązki pracodawców, mające na celu rozbudowę stanowisk pracy i poprawę komfortu zatrudnionych, obejmą również pracowników, wykonujących obowiązki zdalnie. Równocześnie warto pamiętać, że przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość korzystania z własnego sprzętu w trakcie pracy zdalnej.  

 

Refundacja szkieł kontaktowych 

Dotychczas pracodawcy byli zobowiązani do refundacji kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, zgodnie z potrzebą określoną przez lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych. Zmiany w rozporządzeniu dadzą pracownikom możliwość ubiegania się również o refundację szkieł kontaktowych.

 

Potrzebujesz wsparcia ekspertów w zakresie prawa pracy? Skontaktuj się z>> Kancelarią Prawa Pracy Grant Thornton <<.

 

Specjalista ds. kadr

Zobacz także