Umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy – są nowe informacje z resortu pracy!

Szefowa resortu pracy podała dwa warianty planowanych zmian w dokumentowaniu stażu pracy, które miałyby objąć czas przepracowany na umowach cywilnoprawnych oraz podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie opcje są na stole?

 

Minister MPiPS poinformowała 18 marca br., że trwają prace nad finalizacją ustawy, która pozwoli zaliczać do stażu pracy czas przepracowany na podstawie umów cywilnoprawnych lub w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdaniem minister Dziemianowicz-Bąk taka zmiana ma stanowić docenienie pracy osób zatrudnionych, bądź pracujących we wspomnianej formie. Resort pracy planuje dodać art. 302(1), zgodnie z którym do okresu zatrudnienia wliczałoby się okresy:

  • prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej,
  • wykonywania zlecenia, świadczenia usługi przez osobę fizyczną, a także umowy agencyjnej.

MRiPS przekonuje, że dzięki tej zmianie okres wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony do tzw. zakładowego stażu pracy. Jakie mogą być konsekwencje zmiany? W sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u obecnego pracodawcy np. na umowę zlecenie, z dniem wejścia zmian w życie może uzyskać wyższy wymiar urlopu, dłuższy okres wypowiedzenia i wyższą odprawę.

 

Więcej na temat planów w omawianym zakresie pisaliśmy tutaj >> Czy do stażu pracy będzie wliczana JDG i umowy cywilnoprawne? <<

 

Dwie możliwości zaliczania do stażu pracy umów cywilnoprawnych i JDG

W MRiPS trwają prace nad dwoma scenariuszami zmian w zakresie dokumentowania stażu:

  1. wliczanie do stażu pracy okresów, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu – wówczas osoby pracujące w ramach działalności gospodarczej w przypadku niepłacenia składek nie będą miały wliczonego tego okresu do stażu, chyba, że był to okres ustawowo zwolniony z oskładkowania (np. ulga dla młodych, itd.); niestety w tym wariancie zmiana nie będzie dotyczyła osób, które pracowały na podstawie umów zleceń przed 2017 rokiem – przed tym rokiem nie było obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym od umów zleceń;
  2. brak warunkowania wliczania do stażu okresu podlegania ubezpieczaniu społecznemu – można będzie udowodnić wliczanie okresu odpowiednimi dokumentami; jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas do stażu zaliczona zostanie połowa tego czasu.
 Projekt wkrótce ma trafić do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie dopracowywane są szczegóły. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2025 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także