Ostateczny termin dokonywania korekty składki zdrowotnej upływa 1 lipca!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że termin na korektę składki zdrowotnej za 2023 rok upływa 1 lipca. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć odpowiednie dokumenty rozliczeniowe do ZUS, aby uniknąć problemów z weryfikacją rocznych rozliczeń.

 

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z województwa pomorskiego przypomina, że ostateczny termin dokonywania korekty składki zdrowotnej za rok 2023 upływa 1 lipca br., o ile płatnik składek nie złożył wcześniej stosownego wniosku o zwrot nadpłaty.

Standardowo płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą w 2023 roku powinni byli składać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Możliwość korekty tych dokumentów istniała do momentu złożenia wspomnianego wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli taki wniosek nie został złożony, korekty można dokonać najpóźniej do 1 lipca.

Comiesięczne rozliczanie składki zdrowotnej

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązani do comiesięcznego przesyłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, zawierających ustaloną składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc. Wysokość składki zależy od osiągniętego przychodu lub dochodu, w zależności od formy opodatkowania. Dane te należy wykazać w odpowiednich sekcjach formularzy: bloku XI w deklaracji ZUS DRA lub sekcji III.E w raporcie miesięcznym ZUS RCA. Prawidłowe wypełnienie tych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla poprawnej weryfikacji rocznego rozliczenia.

Procedura korekty składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy mogli dokonywać korekt podstawy wymiaru i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok kalendarzowy do momentu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. W przypadku braku złożenia takiego wniosku, termin na przekazanie korekt upływa 1 lipca br.

 

 UWAGA! Płatnicy składek, którzy mają wątpliwości lub potrzebują pomocy w zakresie weryfikacji rozliczeń, mogą skorzystać z wsparcia pracowników ZUS podczas e-wizyty, na infolinii pod nr 22 560 16 00 lub u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za ZUS

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także