Mija niemal rok ewidencji umów o dzieło

ZUS podsumował statystyki dotyczące umów o dzieło zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. Co mówią dane?   Na początku grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 stycznia do 30 września 2021 r. zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej umów zostało zawartych w sierpniu oraz we wrześniu. Największa grupa pracowników wykonujących pracę […]

Czytaj więcej

Nowe świadczenie dla rodziców od stycznia 2022 roku – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od nowego roku rodzice otrzymają 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, wypłacane po 1000 zł przez rok lub po 500 zł przez dwa lata.   Prezydent Andrzej Duda 1 grudnia 2021 roku podpisał ustawę wprowadzającą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Co to za świadczenie, w jakich […]

Czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – nowa interpretacja ZUS

Od 30 listopada zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat można uzyskać, gdy zostanie zamknięta tylko klasa lub grupa przedszkolna, a rodzic dowiedział się o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Ale nie tylko – sprawdź!   Do tej pory rodzice mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego, aby opiekować się dzieckiem: chorym, […]

Czytaj więcej

Emerytury stażowe – dla kogo i na jakich zasadach?

O emerytury stażowe upominają się od dłuższego czasu związkowcy z NSZZ „Solidarność” czy OPZZ. Los projektu obywatelskiego w tej sprawie nie jest jednak przesądzony. Jakie zasady miałyby obowiązywać, gdyby doszło do wypłaty tych świadczeń?   Emerytury są świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pracowały zawodowo i uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę. […]

Czytaj więcej

Praca zdalna świadczona przez cudzoziemców zagranicą

Kiedy cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi mieć zezwolenie na pracę? Czy takie same zasady obowiązują, gdy podejmuje pracę na rzecz polskiego podmiotu, zagranicą?    Gdy cudzoziemiec świadczy pracę stale za granicą dla polskiego podmiotu nie jest wymagane uzyskiwanie polskiego zezwolenia na pracę, ponieważ ten wymóg istnieje jedynie w przypadku pracy na terytorium Polski.   […]

Czytaj więcej

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

19 listopada to Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, zatem warto w tym dniu przyjrzeć się sytuacji zawodowej kobiet, wyzwaniom z jakimi się zmagają oraz rozwiązaniom, które można wdrożyć, aby mogły rozwijać swój potencjał i aspiracje.   Pomimo iż kobiety stanowią ponad połowę populacji kraju ich udział na rynku pracy wynosi tylko 45 proc. Najnowszy raport przygotowany […]

Czytaj więcej

Czy pracodawca zweryfikuje szczepienia pracowników przeciw COVID-19?

Znajdujemy się prawdopodobnie w szczytowym punkcie IV fali zakażeń Sars-CoV-2. Czy to zmieni podejście ustawodawcy do możliwości weryfikacji przez pracodawców poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród pracowników?   Obecnie w Polsce jest w pełni zaszczepionych 20 mln osób, czyli 52,7% populacji. W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń Ministerstwo Zdrowia wróciło do prac nad projektem nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej

Wkrótce zmiany w regulacjach dotyczących zatrudniania cudzoziemców!

W Polsce pracuje legalnie ponad 15,7 mln cudzoziemców! Jakie najnowsze zmiany przygotował rząd odnośnie pobytu i zatrudniania obcokrajowców?   Według najnowszych danych ZUS liczba cudzoziemców ubezpieczonych i zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec października br. wyniosła ponad 15,7 mln. Stąd nie dziwią kolejne projekty zmian, nad którymi pracuje Sejm i Senat, by ułatwić pracodawcom […]

Czytaj więcej

Dyplom doktora – jakie daje uprawnienia pracownikowi?

Jakie uprawnienia pracownicze wynikają z tytułu posiadania przez pracownika dyplomu doktorskiego?    Zgodnie z przepisami prawa pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, dla pracownika, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat oraz 26 dni, jeżeli staż pracy pracownika wynosi minimum 10 lat. Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy, do okresu pracy, od którego […]

Czytaj więcej

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – jakie zmiany od 2022 roku?

Jakie będą daty obowiązywania ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku? Czy brak zapłaty składek ZUS będzie skutkował ustaniem tytułu do ubezpieczenia chorobowego?   Obecnie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zależy od daty, która została wskazana we wniosku do ZUS, natomiast brak zapłaty składek ZUS lub zapłacenie ich w nienależytej wysokości powoduje wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego.   Od […]

Czytaj więcej